Oznamy

pneulet1
27 Apr
0

Kam s opotrebovanými pneumatikami?

Zobraziť
26 Apr
0

Stavebné povolenie č. SP/2175/11422/2016/SÚ/JF-21

Stavba : Novostavba „Rodinné domy MIX dom 1, MIX dom 2, MIX dom 3“, Hradská ulica, Bratislava, na parcelách č. 2571/4, 2571/7, 2571/8, 2571/9 a 2571/10, kat. územie Vrakuňa Stavebník: Teodor Hladký, Rajecká 10, 821 07 Bratislava   celý dokument

Zobraziť
26 Apr
0

Oznámenia o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky – Danka Chudá, rok narodenia 1955 Oznámenie o uložení zásielky – Vladimír Barninec, rok narodenia 1964 Oznámenie o uložení zásielky – Zdenko Marušiak, rok narodenia 1983

Zobraziť
24 Apr
0

Oznámenie o začatí územného konania – OK Goldbeck Dvojkrížna 9 BA

Oznámenie  č. Oz/1995/10091/2016/SÚ/JF (106/418/2017/SÚ/JF ) zo dňa 18.04.2017, o začatí územného konania.   stavba : „OK Goldbeck Dvojkrížna 9 BA“, Slatinská ulica, Žitavská ulica a Dvojkrížna ulica, Bratislava parcely č.: 3551/12, 3551/34, 3554/2, 3554/3, 3601, 3610/8, 3610/9, 3670/8, 3670/9, 3670/1, 3668/3, 3667/1 ...

Zobraziť
24 Apr
0

Oznámenia o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky – Martin Bobot, rok narodenia 1987 Oznámenie o uložení zásielky – Monika Malíková, rok narodenia 1973

Zobraziť
21 Apr
0

Oznámenie o uložení zásielky – Marek Sekanina, samostatne zárobkovo činná osoba

Oznámenie o uložení zásielky – Marek Sekanina, samostatne zárobkovo činná osoba

Zobraziť
20 Apr
0

Oznámenia o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky – Jana Rigová, rok narodenia 1982 Oznámenie o uložení zásielky – Rastislav Bončo, rok narodenia 1991 Oznámenie o uložení zásielky – Denis Rustemi, rok narodenia 1982

Zobraziť
DSC_0137
19 Apr
0

„One man show“ Ocko vo Vrakuni

Zobraziť
18 Apr
0

Oznámenia o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky – Ján Rigo, rok narodenia 1973 Oznámenie o uložení zásielky – Zdeno Fulmek, rok narodenia 1971

Zobraziť
13 Apr
0

Vyhlásenie zámeru na predaj časti pozemku

Vyhlásenie zámeru na predaj časti pozemku o výmere 20 m2 na Arménskej ul. ako prípad hodný osobitného zreteľa

Zobraziť