Oznamy

23 Feb
0

Zber komunálneho odpadu s obsahom škodlivín

Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok na území hl. m SR Bratislavy pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. ...

Zobraziť
23 Feb
0

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu

Mestská časť Bratislava – Ružinov Mierová 21 827 05  Bratislava   Váš list č./zo dňa 23.02.2017 Naše číslo: 301/1550/2017/RRŽP/ES Vybavuje/linka:  Mgr. Speváková, PhD./40204824 Bratislava VEC Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania Mestská časť Bratislava – Vrakuňa ako príslušný orgán ochrany prírody podľa ...

Zobraziť
polnohospodarska
22 Feb
0

Pozvánka na verejnú diskusiu na tému Organizácia dopravy

Vážení občania,   pozývame Vás k okrúhlemu stolu na verejnú diskusiu na tému Organizácia dopravy vo Vrakuni, ktorá sa bude konať 27.02.2017 o 16:00 hodine v Spoločenskej sále na Poľnohospodárskej ulici 27/B.     Teším sa na stretnutie Starosta Martin Kuruc

Zobraziť
22 Feb
0

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Ines Morávková, rok narodenia 1989

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Ines Morávková, rok narodenia 1989

Zobraziť
22 Feb
0

Oznámenia o uložení zásielok

Oznámenie o uložení zásielky – Štefan Vydra, rok narodenia 1979  Oznámenie o uložení zásielky – Slavomír Peško, rok narodenia 1977  Oznámenie o uložení zásielky – Matej Belko, rok narodenia 1983  Oznámenie o uložení zásielky – Ivan Prokop, rok narodenia 1980 

Zobraziť
22 Feb
0

Mimoriadna informácia o činnostiach v rafinérii v Bratislave

Mimoriadna informácia o činnostiach v rafinérii v Bratislave

Zobraziť
DSC_1002
22 Feb
0

Výzva na odstránenie vozidla Opel Combo

Výzva na odstránenie vozidla Opel Combo

Zobraziť
DSC_1010
22 Feb
0

Výzva na odstránenie vozidla Škoda Felícia

Výzva na odstránenie vozidla Škoda Felícia

Zobraziť
15 Feb
0

Mimoriadna informácia o činnostiach v rafinérii v Bratislave

Mimoriadna informácia o činnostiach v rafinérii v Bratislave – spaľovanie uhlovodíkov na poľných horákoch

Zobraziť
15 Feb
0

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania Mestská časť Bratislava – Vrakuňa ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“) v súlade s ...

Zobraziť