Oznamy

27 Mar
0

Oznámenie o vybavení petície – dopravné značenie Podpriehradnej ulice

 Oznámenie o vybavení petície – dopravné značenie Podpriehradnej ulice

Zobraziť
27 Mar
0

Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Michal Košinár, rok narodenia 1984 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Mário Michálek, rok narodenia 1984

Zobraziť
27 Mar
0

Oznámenia o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky – Ján Rigó, rok narodenia 1968 Oznámenie o uložení zásielky – Dancso Vojtech, rok narodenia 1968

Zobraziť
skladka_CHZJD
23 Mar
0

Oznámenie o začatí konania, skládka CHZJD

Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia návrhu plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže. Súčasťou Oznámenia o začatí konania je aj zverejnenie Plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže, ktorý je verejne prístupný na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava- Vrakuňa, pracovisko ...

Zobraziť
kontajner
23 Mar
0

Zmena dátumu umiestnenia kontajnerov v rámci jarného upratovania

Z technických príčin bude v rámci jarného upratovania umiestnenie a odvoz kontajnerov z ulíc: Železničná, Priehradná, Hradská a Šípová presunutý na 25.3 do 27.3.2017 (sobota-pondelok). Inak sa zverejnený harmonogram nemení.     Jarné  upratovanie rok 2017 umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov v ...

Zobraziť
22 Mar
0

Dražba bytu na ul.Bučinová 2

Dražba bytu na ul.Bučinová 2

Zobraziť
22 Mar
0

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Martina Frankovičová

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Martina Frankovičová, rok narodenia 1976

Zobraziť
22 Mar
0

Oznámenia o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky – Ľubica Bačeková, rok narodenia 1949 Oznámenie o uložení zásielky – Peter Krošlák, rok narodenia 1967 Oznámenie o uložení zásielky – Štefan Peller, rok narodenia 1958

Zobraziť
22 Mar
0

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania

Mestská časť Bratislava – Vrakuňa oznamuje začatie konania o vydanie súhlasu na výrub drevín na základe žiadosti Miestneho úradu Bratislava-Ružinov o vydanie súhlasu na výrub 13 ks drevín zo zdravotných dôvodov, rastúcich na pozemkoch registra „C“KN parcelné č. 3163/1, 1240/19, ...

Zobraziť
22 Mar
0

Pozor výluka

Vážení cestujúci, z dôvodu údržby železničnej trate obmedzí manažér železničnej infraštruktúry – Železnice Slovenskej republiky – jazdu vybraných vlakov spoločnosti RegioJet. Z tohto dôvodu bude zavedená náhradná autobusová doprava:   Streda 22.3. a Štvrtok 23.3. v úseku Veľký Meder – ...

Zobraziť