Krúžok Gitara

Krúžok pre deti a dospelých prebieha formou individuálnej výučby na klasickej alebo elektrickej gitare.

Lektor p. Erik Čeman.

X