Krúžok Gitara

Krúžok pre deti a dospelých prebieha formou individuálnej výučby na klasickej alebo elektrickej gitare.

Vedú páni Matej Blaho a Erik Čeman.

X