Kríková s elokovanými pracoviskami Šíravská a Bodvianska

riaditeľka: Miroslava Koprdová

http://www.mskrikova.sk

kontakt: m.koprdova@mskrikova.sk

tel. 02/45246800

 

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2019/2020 sa budú prijímať v materských školách od 08.04. – 11.04.2019 od 08,00 h – 11,00 h, dňa 09.04.2019 aj od 13,00 h – 15,00 h. Len v priestoroch MŠ Kaméliová 10, Bratislava a MŠ Kríková 20, Bratislava.

Žiadame rodičov, aby prišli podať žiadosť spolu s deťmi.

Prosíme, aby ste použili aktuálnu žiadosť, ktorá je uverejnená na http://www.mskrikova.sk

 

Zástupcovia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do Rady MŠ Kríková 20:

Ing. Tomáš Galo

PhDr. Eva Samolejová, MPH

Mgr. Zuzana Magálová

Ing. Zuzana Schwartzová

 

Ostatní zástupcovia Rady školy:

Darina Kuklicová

Mgr. Zuzana Drábová

Katarína Bročková

Magdaléna Krošláková

Ing. Vladimír Goceliak

Miroslava Grambličková

Ing. Renáta Rezeková

X