Telefónny zoznam úradu

Priezvisko, meno, titul Útvar Kancelária Klapka Mobil Mail
ADAMOVIČOVÁ Lýdia, Ing. Prednostka úradu č. 221, 1.pos. 02/40 204 882 0918 110 126 lydia.adamovicova@vrakuna.sk
BARTÁKOVÁ Magdaléna, Mgr. Vedúca – referát kultúry, športu a školský úrad č. 106, príz. 02/40 204 860 0905 318 777 magdalena.bartakova@vrakuna.sk
BOTLOVÁ Diana, Ing. Referát kultúry, športu a školský úrad č. 106, príz. 02/40 204 868 diana.botlova@vrakuna.sk
BRAUNOVÁ Zlatica, Ing. Referát personálnej práce a miezd č. 202, 1.pos. 02/40 204 842 zlatica.braunova@vrakuna.sk
BRUNA Stanislav, PhDr. Zástupca starostu č. 204, 1.pos. 02/40 204 810 0905 825 398 stano.bruna@gmail.com
BRYNKUSOVÁ Margita, Mgr. Vedúca – referát regionálneho rozvoja a dopravy č. 212, 1.pos. 02/40 204 821 0911 544 541 margita.brynkusova@vrakuna.sk
COMPELOVÁ Tatiana, PhDr. Knižnica 02/45 524 047 tatiana.compelova@vrakuna.sk
DOMARACKÁ Xénia, Mgr., Ing. Vedúca – Odbor vnútorných vecí č. 224, 1.pos. 02/40 204 840 0948 969 444 xenia.domaracka@vrakuna.sk
DUDOVÁ Monika, Mgr. Vedúca – referát správy nehnuteľného majetku Poľnohospodárska ul. 27/B , kancelária č.8 02/32 373 572 0904 477 726 monika.dudova@vrakuna.sk
DVORSKÁ Henrieta, Mgr. Referát kultúry, športu a školský úrad č. 204, 1.pos. 02/40 204 812 0948 090 100 henrieta.dvorska@vrakuna.sk
FAJNOROVÁ Eva, JUDr. Vedúca – Odbor právny a správy majetku Poľnohospodárska ul. 27/B , kancelária č.6 02/32 373 577 0903 577 772 eva.fajnorova@vrakuna.sk
FIGUROVÁ Jarmila, Ing. Stavebný úrad č. 211, 1.pos. 02/40 204 820 0911 545 541 jarmila.figurova@vrakuna.sk
GALAJDOVÁ Miroslava, Mgr. Matričný úrad č. 117, príz. 02/40 204 864 miroslava.galajdova@vrakuna.sk
GOGOVÁ Jana, Ing. Stavebný úrad č. 210, 1.pos. 02/40 204 823 0948 140 084 jana.gogova@vrakuna.sk
HILLEROVÁ Katarína, Ing. Vedúca – Odbor ekonomický č. 223, 1.pos. 02/40 204 830 katarina.hillerova@vrakuna.sk
HINZA Karin Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia/Stavebný úrad č. 209, 1.pos. 02/40 204 825 karin.hinza@vrakuna.sk
HIRNIAKOVÁ Lenka Referát účtovníctva, rozpočtu, ekonomiky škôl, a školskyých zariadení č. 225, 1.pos. 02/40 204 866 lenka.hirniakova@vrakuna.sk
HULALOVÁ Eva, Ing. Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia č.6, objekt “221” 02/32 373 576 0948 134 595 eva.hulalova@vrakuna.sk
JABLONICKÁ Monika, Ing. Referát miestnych daní, podnikateľských činností a platobného styku č. 206, 1.pos. 02/40 204 833 monika.jablonicka@vrakuna.sk
JÁNOŠÍKOVÁ Lucia, Ing. Referát správy nehnuteľného majetku Poľnohospodárska ul. 27/B , kancelária č.8 02/32 373 578 0902 119 209 lucia.janosikova@vrakuna.sk
KAŇKOVÁ Alena, Ing. Miestna kontrolórka č. 227, 1.pos. 02/40 204 883 0903 707 417 alena.kankova@vrakuna.sk
KAŇKOVÁ Alexandra Referát mietnych daní, podnikateľských činností a platobného styku č. 206, 1.pos. 02/40 204 834 alexandra.kankova@vrakuna.sk
KAPPELOVÁ Ingrid Referát životného prostredia a verejnoprospešných služieb Stredisko verejnoprospešných služieb 02/45 245 565 ingrid.kappelova@vrakuna.sk
KELEMENOVÁ Veronika Centrum voľného času č. 122, príz. 02/40 204 888 centrumtvorivosti@vrakuna.sk
KOCKOVÁ Oľga Centrum detskej tvorivosti č. 122, príz. 02/40 204 888 centrumtvorivosti@vrakuna.sk
KUBIČKOVÁ Eva, Ing. Stavebný úrad č. 210, 1.pos. 02/40 204 820 0911 545 541 eva.kubickova@vrakuna.sk
KURUC Martin, JUDr., Ing. Starosta č. 203, 1.pos. 02/40 204 810 martin.kuruc@vrakuna.sk
LALÍK Ján, Ing. Referát životného prostredia a verejnoprospešných služieb Stredisko verejnoprospešných služieb 02/45 245 565 0911 543 541 jan.lalik@vrakuna.sk
LEŠICKÁ Zuzana Sekretariát starostu č. 204, 1.pos. 02/40 204 810 zuzana.lesicka@vrakuna.sk
MATEJIČKOVÁ Daniela Referát investičný, prevádzky a údržby objektov  Poľnohospodárska ul. 27/B, kancelária č.7 02/32 373 575 0911 121 346 daniela.matejickova@vrakuna.sk
MÁLEKOVÁ Andrea Referát hospodárskej správy č. 130, príz. 02/40 204 889 andrea.malekova@vrakuna.sk
MUSILOVÁ Kamila Referát správy nehnuteľného majetku Poľnohospodárska ul. 27/B , kancelária č.8 02/32 373 571 0948 617 215 kamila.musilova@vrakuna.sk
PIXOVÁ Helena, Ing. Stavebný úrad č. 210, 1.pos. 02/40 204 865 helena.pixova@vrakuna.sk
ORAVCZOVÁ Jana, Ing. Referát životného prostredia Poľnohospodárska ul. 27/B, kancelária č.7 02/32 373 574 jana.oravczova@vrakuna.sk
POCHLOPEŇOVÁ Iveta, Mgr. Vedúca – referát sociálnych služieb a nájomných bytov č. 133, príz. 02/40 204 887 0910 996 337 iveta.pochlopenova@vrakuna.sk
RAJNOVÁ Gabriela Matričný úrad č. 117, príz. 02/40 204 886 gabriela.rajnova@vrakuna.sk
REISENBÜCHLEROVÁ Zuzana, Mgr. Referát sociálnych služieb a nájomných bytov č. 133, príz. 02/40 204 884 0911 115 715 zuzana.reisenbuchlerova@vrakuna.sk
RODINA Pavol, Ing. Referát krízového riadenia č. 111, príz. 02/40 204 831 pavol.rodina@vrakuna.sk
SOVIČOVÁ Lýdia, Ing. Referát účtovníctva, rozpočtu, ekonomiky škôl, a školskyých zariadení
č. 226, 1.pos. 02/40 204 836 lydia.sovicova@vrakuna.sk
SPERGEROVÁ Oľga Referát sociálnych služieb a nájomných bytov Jedáleň pre dôchodcov 02/45 246 488 olga.spergerova@vrakuna.sk
SPEVÁKOVÁ Eva, Mgr., PhD. Referát životného prostredia a verejnoprospešných služieb č. 109, príz. 02/40 204 824 eva.spevakova@vrakuna.sk
STANOVÁ Alena Knižnica 02/45 524 047 alena.stanova@vrakuna.sk
SÝKORA Miroslav Referát hospodárskej správy Poľnohospodárska ul. 27/B , kancelária č.1 0948 062 429 miroslav.sykora@vrakuna.sk
SZABÓOVÁ Erika, Ing. arch. Referát regionálneho rozvoja a dopravy Poľnohospodárska ul. 27/B , kancelária č. 4 02/323 735 80 erika.szaboova@vrakuna.sk
ŠIŠTÍK Marián Referát organizačný a správy a registratúry č. 103, príz. 02/40 204 811 marian.sistik@vrakuna.sk
ŠTVRTECKÁ Zuzana Referát regionálneho rozvoja a dopravy č. 209, 1.pos. 02/40 204 825 zuzana.stvrtecka@vrakuna.sk
ŠURINA Róbert Referát hospodárskej správy Zdravotné stredisko Bebravská 0905 322 075
TOPOROVÁ Ľubomíra Sekretariát prednostu č. 221, 1.pos. 02/40 204 882 lubomira.toporova@vrakuna.sk
TÓTHOVÁ Andrea Referát organizačný a správy registratúry archív 02/40 204 811 0903 707 013 andrea.tothova@vrakuna.sk
TÓTHOVÁ Helena Odbor ekonomický č. 107, príz. 02/40 204 839 helena.tothova@vrakuna.sk
VANÁKOVÁ Mária Referát účtovníctva, rozpočtu, ekonomiky škôl, a školských zariadení č. 225, 1.pos. 02/40 204 837 maria.vanakova@vrakuna.sk
ZAJAC Tomáš, Ing. Marketing, médiá a Eurofondy č. 222, 1.pos. 02/40 204 846 tomas.zajac@vrakuna.sk
ZÚBEKOVÁ Gabriela Evidencia a hlásenie pobytu občanov č. 116, príz. 02/40 204 806 gabriela.zubekova@vrakuna.sk