Školské a predškolské zariadenia

Projekt Naša škôlka – Náš kraj

Materské školy
MŠ Kaméliová www.mskameliova.sk ms.kameliova@chello.sk 02/45 245 962
MŠ Kríková www.mskrikova.sk m.koprdova@mskrikova.sk 02/45 642 095
Základné školy
ZŠ Rajčianska www.zsraba.edu.sk rajcianska@zsraba.edu.sk 02/45 242 962
ZŠ Žitavská www.zs-zitavska.edupage.org skola@zszitavskaba.edu.sk 02/45 241 167
ZŠ Železničná www.zszelba.sk office@zszelba.sk 02/45 247 092
Gymnázium
Súkromné slovanské gymnázium www.ssg.sk  info@ssg.sk 02/45 640 011