Školské a predškolské zariadenia

Projekt Naša škôlka – Náš kraj

Materské školy
MŠ Kaméliováwww.mskameliova.skms.kameliova@chello.sk02/45 245 962
MŠ Kríkováwww.mskrikova.skm.koprdova@mskrikova.sk02/45 642 095
Základné školy
ZŠ Rajčianskawww.zsraba.edu.skrajcianska@zsraba.edu.sk02/45 242 962
ZŠ Žitavskáwww.zs-zitavska.edupage.orgskola@zszitavskaba.edu.sk02/45 241 167
ZŠ Železničnáwww.zszelba.skoffice@zszelba.sk02/45 247 092
Gymnázium
Súkromné slovanské gymnáziumwww.ssg.sk info@ssg.sk02/45 640 011
X