Komisie miestneho zastupiteľstva

Zriadené komisie pri  Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pre volebné obdobie 2018 – 2022

Postavenie a náplň práce komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vrakuňa – > dokument

Komisia finančná a podnikateľská
1. Mgr. Art Jana Némethová, predsedkyňa

2. Mgr. Robert Greizinger, podpredseda
3. JUDr. Ing. Marek Zajíček, člen
4. Ing. Tomáš Galo, člen
5. Mgr. Miroslav Macko, člen
6. Ing. Ivo Nemčič, člen – neposlanec
komisiafinancna@vrakuna.sk

zápisnice zasadania komisie

Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci
1. PhDr. Eva Samolejová, MPH, predsedkyňa
2. Mgr. Zuzana Magálová, podpredsedkyňa
3. Andrej Ravasz, člen
4. Mgr. art. Jana Némethová, členka
5. Lívia Benedeková, členka
6. Andrea Kuglerová, členka – neposlankyňa
7. Róbert Martin Hudec, člen – neposlanec
komisiakultura@vrakuna.sk

zápisnice zasadania komisie

Komisia výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy
1. Mgr. Zuzana Magálová, predsedkyňa

2. Ing. Soňa Svoreňová, podpredsedkyňa
3. JUDr. Marcel Boris, člen
4. Ing. Ladislav Kugler, člen
5. PhDr. Stanislav Bruna, člen
6. Matin Varga, člen – neposlanec
7. Ing. Beata Kristínová, členka – neposlankyňa
8. Lenka Poláková, členka – neposlankyňa
9. Pavel Neština, člen –  neposlanec
komisiavystavby@vrakuna.sk

zápisnice zasadania komisie

Komisia mandátová, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívna
1. JUDr. Ing. Marek Zajíček, predseda

2. Mgr. Miroslav Macko, podpredseda
3. Mgr. Ondrej Hrivňák, člen
komisiamandatova@vrakuna.sk

zápisnice zasadania komisie

Komisie miestneho zastupiteľstva 2014-2018

Spoločné rokovania komisií

2018
Zápisnica zo spoločného rokovania komisií 27.08.2018
Zápisnica z I. spoločného rokovania komisie zo dňa 10.12.2018

2017
Zápisnica zo spoločného rokovania komisii  06.02.2017
Zápisnica zo spoločného rokovania komisii  04.09.2017
Zápisnica zo spoločného rokovania komisii  22.11.2017

2016
Zápisnica zo spoločného rokovania komisii 08.02.2016
Zápisnica zo spoločného rokovania komisii 18.04.2016
Zápisnica zo spoločného rokovania komisii 25.05.2016
Zápisnica zo spoločného rokovania komisii 24.11.2016

X