Knižnica mestskej časti Vrakuňa na Toplianskej ulici č. 5 sídli v tesnej blízkosti tenisových kurtov a Materskej školy. Knižnica bola priestorovo upravená, aby vyhovovala svojmu zameraniu a má novovytvorený detský kútik a internetovú kaviarničku.

Výpožičné hodiny počas leta:

Pondelok:1300 – 2000
Utorok:1000 – 12001300 – 1600
Streda: 0900 – 11001300 – 1600
Štvrtok:1300 – 1600
Piatok:0900 – 1200
30. 8. 2019 (piatok)ZATVORENÉ

 

Výpožičné hodiny:

Pondelok:1300 – 1800
Utorok:1000 – 12001300 – 1600
Streda:1300 – 1900
Štvrtok:1300 – 1600
Piatok:1300 – 1600


Kontaktné údaje
:
telefón : (02) / 4552 4047
e-mail : kniznica@vrakuna.sk

Na zápis nového čitateľa do knižnice je potrebné:

  • vypísať prihlášku za čitateľa
  • priniesť si svoju identifikačnú kartu
  • zaplatiť poplatok (dospelí 3 €, dôchodcovia a študenti 2 €, deti do 15 rokov 1 €)

Po vypísaní prihlášky sa čitateľ svojim podpisom zaväzuje o dodržiavanie pravidiel Knižničného a výpožičného poriadku a knižnica sa zas zaväzuje vo vzťahu k čitateľovi, že jeho údaje zostanú len pre potrebu komunikácie s čitateľom v rámci služieb (upomienky, rezervácia knihy, dôležité informácie a pod.)
Výpožičná doba je jeden mesiac, knihy sú voľne na policiach, takže je možnosť si ich prezrieť pred požičaním. Vo fonde knižnice je široký výber beletrie, románov pre ženy, detektívok, sci-fi, náučnej literatúry pre dospelých i deti, aj povinnej literatúry (spolu viac ako 28 000 zväzkov). Knižnica odoberá viacero titulov periodík, ktoré je možné požičiavať, ak nejde o aktuálne číslo.

Od roku 2008 knižnica začala používať automatizovaný knižničný systém Clavius, ktorý uľahčuje prácu s výpožičkami, s vyhľadávaním žiadaných titulov, aj s upomienkami, či rezerváciou momentálne nedostupných titulov. Knižničný systém umožňuje samotným čitateľom vyhľadávať si knihy, o ktoré majú záujem buď na počítači, ktorý je voľne k dispozícii v priestoroch knižnice, alebo z domu cez on-line katalóg na stránke Knižnica online podľa autora, názvu, roku vydania, vydavateľstva alebo predmetových hesiel.

PC pre verejnosť slúži na vyhľadávanie informácií cez internet, na vypracovávanie referátov pre študentov a žiakov a má tiež pripojenie na tlačiareň. Prístup na PC je len pre registrovaných čitateľov a je bezplatný, časovo obmedzený na 30 minút, tlačový výstup je spoplatnený 0,10 € za stranu. Knižnica sídli v krásnom slnečnom objekte, kde je pre čitateľov v letných mesiacoch k dispozícii aj tzv. letná čitáreň.

Aktivity v Miestnej knižnici Bratislava-Vrakuňa v roku 2018

 

AKCIATERMÍNVSTUP
 Slávnostné otvorenie knižnice –
Braňo Jobus a deti
marecorganizovaný
 Vyhodnotenie Najaktívnejších čitateľov za rok 2017marecorganizovaný
Knižné besedy v Dennom stacionári
na Čiernovodskej ulici
apríl, máj, júnorganizovaný
 Kto chce čítať knihy nášho pána starostu?májvoľný
 Súťaž o Kráľa detských čitateľovjúnorganizovaný
 Burza kníhjúlvoľný
Knižné besedy v Dennom stacionári
na Čiernovodskej ulici
september október
november
organizovaný
 A čo bolo v tejto knižke?septemberorganizovaný
 Calvin nevie lietať
Johannes Jensen má pocit, že je iný
októberorganizovaný
 190. výročie narodenia
Pavla Dobšinského
novemberorganizovaný
 Vianočný príbeh narodeniadecemberorganizovaný
 Stála informačná výchovapočas školského rokaorganizovaný

 

 

X