Výsledky vybavenia petícií

05.04.2017

Oznámenie o vybavení petície – Petícia občanov vnútrobloku Bebravská-Slatinská-Dvojkrížna

Oznámenie o vybavení petície - Petícia občanov vnútrobloku Bebravská-Slatinská-Dvojkrížna
27.03.2017

Oznámenie o vybavení petície – dopravné značenie Podpriehradnej ulice

 Oznámenie o vybavení petície - dopravné značenie Podpriehradnej ulice
07.02.2017

Oznámenie o výsledku vybavenia petície za zrušenie chovu psov a koní na Ihličnatej ulici

Oznámenie o výsledku vybavenia petície za zrušenie chovu psov a koní na Ihličnatej ulici
11.03.2016

Oznámenie o výsledku vybavenia Petície za záchranu zdravotného strediska na Bebravskej ulici v Bratislave

Oznámenie o výsledku petície
26.10.2015

Oznámenie o výsledku prešetrovania petície proti porušovaniu nočného kľudu podnikom HARLEY SALOON, Rebarborova l/A, Bratislava

Dňa 19.08.2015 bola na Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Vrakuňa prijatá petícia proti porušovaniu nočného kľudu prevádzkou podniku HARLEY SALOON, Rebarborova l/A, Bratislava, ktorú podporilo na dvoch podpisových hárkoch 29 osôb. V centrálnej evidencii sťažností a petícií, ktorá je vedená na útvare hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava - Vrakuňa bola prijatá petícia zaevidovaná pod […]
X