18.07.2019

Odvolanie proti rozhodnutiu stavebného úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2056/8661/2018/7/SU/JG (160/2019) z 31. 5. 2019, Doplnenie konania

Odvolanie proti rozhodnutiu stavebného úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2056/8661/2018/7/SU/JG (160/2019) z 31. 5. 2019, Doplnenie konania Odvolanie podala p. Mária Martinická.
21.06.2019

Mestská časť Bratislava-Rača, stavebný úrad, stavba: Bytový dom so 107 bytovými jednotkami Bratislava-Vrakuňa, miesto stavby: Železničná ulica

Mestská časť Bratislava-Rača, stavebný úrad, stavba: Bytový dom so 107 bytovými jednotkami Bratislava-Vrakuňa, miesto stavby: Železničná ulica
13.06.2019

Rozhodnutie o umiestnení stavby, KR železničného mosta v km 7,892, Bratislava Nové Mesto-Dunajská Streda (Zelený most)

  Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 3: Stavba: „ KR železničného mosta v km 7,892, Bratislava Nové Mesto-Dunajská Streda (Zelený most)“ Stavebník:  Železnice slovenskej republiky Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Miesto st.:   v medzistaničnom úseku Ba Nové Mesto-Podunajske Biskupice, na trati Komárno Ba-Nové Mesto, kat. úz. Vrakuňa, Bratislava   celý dokument príloha č.1
11.06.2019

Oprava zrejmej nesprávnosti v rozhodnutí č.j.SU-1486/1511/2018-2019/Šin. zo dňa 22.05.2019

Oprava zrejmej nesprávnosti v rozhodnutí č.j.SU-1486/1511/2018-2019/Šin. zo dňa 22.05.2019
29.05.2019

Parkovisko pri cintoríne Vrakuňa – prípojky, autobusový prístrešok, soc.zázemie

Parkovisko pri cintoríne Vrakuňa – prípojky, autobusový prístrešok, soc.zázemie
29.05.2019

Parkovisko pri cintoríne Vrakuňa – I.časť: Rekonštrukcia parkoviska – stavebné povolenie

Parkovisko pri cintoríne Vrakuňa – I.časť: Rekonštrukcia parkoviska - stavebné povolenie
28.05.2019

Oznámenie OÚ Bratislava, odd. štátnej vodnej správy o začatí stavebného konania na stavbu „ Tlaková splašková kanalizácia pre zónu 800 a Mototechnu“ – FELD, s.r.o.Oznámenie Okresného úradu Bratislava, odd. štátnej vodnej správy o začatí stavebného konania na stavbu „ Tlaková splašková kanalizácia pre zónu 800 a Mototechnu“ pre stavebníka FELD, s.r.o.

Oznámenie Okresného úradu Bratislava, odd. štátnej vodnej správy o začatí stavebného konania na stavbu „ Tlaková splašková kanalizácia pre zónu 800 a Mototechnu“ pre stavebníka FELD, s.r.o. Znievska 40, Bratislava
07.05.2019

Oznámenie o začatí územného konania, KR železničného mosta v km 7,892, Bratislava Nové Mesto-Dunajská Streda (Zelený most)

Oznámenie o začatí územného konania: Stavba: „ KR železničného mosta v km 7,892, Bratislava Nové Mesto-Dunajská Streda (Zelený most)“ Stavebník:  Železnice slovenskej republiky Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Miesto st.:   v medzistaničnom úseku Ba Nové Mesto-Podunajske Biskupice, na trati Komárno Ba-Nové Mesto, kat. úz. Vrakuňa, Bratislava celý dokument
11.04.2019

Stavebné úpravy v byte na prízemí bytového domu na Čiližskej 32 v Bratislave, rozhodnutie, stavebné povolenie

Rozhodnutie - stavebné povolenie: Stavba: „ Stavebné úpravy v byte na prízemí bytového domu na Čiližskej ul. č. 32 v Bratislave “ Stavebník:  Ing. Zeno Kapišinský, CSc, Čiližská 32, 821 07 Bratislava Miesto st.:   Bratislava, Čiližská 32,34, k.ú. Vrakuňa, parc. č. 3576, 3577 celý dokument
11.04.2019

Stavebné úpravy v byte panelového bytového domu, parc. č. 491/1-5, kat. územie Vrakuňa, rozhodnutie, stavebné povolenie

  Rozhodnutie, stavebné povolenie: Stavba: „ Stavebné úpravy v byte panelového bytového domu “ Stavebník:  Ing. Miroslav Halička a Mgr. Dominika Haličková, Poľnohospodárska 26, 821 07 Bratislava Miesto st.:   Bratislava, Poľnohospodárska 26, k.ú. Vrakuňa, parc. č. 491/1-5 celý dokument
03.04.2019

Oznámenie o začatí územného konania, KR železničného mosta v km 7,892, Bratislava Nové Mesto-Dunajská Streda (Zelený most)

Oznámenie o začatí územného konania-informácia: Stavba: „ KR železničného mosta v km 7,892, Bratislava Nové Mesto-Dunajská Streda (Zelený most)“ Stavebník:  Železnice slovenskej republiky Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Miesto st.:   v medzistaničnom úseku Ba Nové Mesto-Podunajske Biskupice, na trati Komárno Ba-Nové Mesto, kat. úz. Vrakuňa, Bratislava celý dokument
22.03.2019

Rozhodnutie OÚ Bratislava,OSŽP- odd.ŠVS č.OU-BA-OSZP2-2019/011507/1-DOK zo dňa 11.03.2019 o povolení skúšobnej prevádzky

Rozhodnutie OÚ Bratislava, OSŽP- odd.ŠVS č.OU-BA-OSZP2-2019/011507/1-DOK zo dňa 11.03.2019 o povolení skúšobnej prevádzky Stavba: Odkanalizovanie obcí Most pri Bratislave a Malinovo do ÚČOV Bratislava -Vrakuňa, Výtlačné potrubie z ČS Most pri Bratislave do ÚČOV Bratislava- Vrakuňa“ celý dokument
13.03.2019

Stavebné úpravy v byte na prízemí bytového domu na Čiližskej 32

„Stavebné úpravy v byte na prízemí bytového domu na Čiližskej 32 v Bratislave, oznámenie o začatí stavebného konania“ Oznámenie o začatí stavebného konania: Stavba: „ Stavebné úpravy v byte na prízemí bytového domu na Čiližskej ul. č. 32 v Bratislave “ Stavebník:  Ing. Zeno Kapišinský, CSc, Čiližská 32, 821 07 Bratislava Miesto st.:   Bratislava, Čiližská 32,34, k.ú. Vrakuňa, parc. […]
12.03.2019

Rozhodnutie stavebného úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1632/8462/2016/20/SU/JG zo 04. 3. 2019

Rozhodnutie o prerušení územného konania o stavebnej uzávere pre územie skládky chemického odpadu CHZJD spojené s výzvou na doplnenie podania.
11.03.2019

Stavebné úpravy v byte panelového bytového domu, parc. č. 491/1-5, kat. územie Vrakuňa, oznámenie o začatí stavebného konania

Oznámenie o začatí stavebného konania: Stavba: „ Stavebné úpravy v byte panelového bytového domu “ Stavebník:  Ing. Miroslav Halička a Mgr. Dominika Haličková, Poľnohospodárska 26, 821 07 Bratislava Miesto st.:   Bratislava, Poľnohospodárska 26, k.ú. Vrakuňa, parc. č. 491/1-5 celý dokument
08.03.2019

Oznámenie o začatí konania – Novostavba „Tri rodinné domy Hradská“

Novostavba „Tri rodinné domy Hradská“, každý s 3 bytovými jednotkami, Hradská ulica, Bratislava, na parcelách č. 2771/4,7,8,9 a 10, NN prípojka na parcelách č. 2571/4,5,7,8,9 a 10, oplotenie, s dopravným napojením existujúcim vjazdom, existujúcou komunikáciou vybudovanou na parcele č. 2572/1 a po spevnených plochách na parcelách č. 2572/9 a 2571/11, kat. územie Vrakuňa. celý dokument
04.03.2019

Stavebné povolenie – Rodinný dom, Žihľavová ul., Drdáková, Zajíček

Stavebné povolenie č. SP/2109/9518/2018/SÚ/JF-10 Zo dňa: 19.02.2019 Povolenie ktorým bola povolená stavba: „Rodinný dom Kubis 632/25+1M“, s 1 bytovou jednotkou, žumpa a NN prípojka na parcele č. 3413/154 a 3413/17, kat. územie Vrakuňa, v Bratislave na Žihľavovej ulici Stavebník: Ing. Zuzana Drdákovej a JUDr. Ing. Marekovi Zajíčkovi celý dokument  
20.02.2019

Oznámenie o začatí konania – zmena územného rozhodnutia – Komunikácie na Ráztočnej ul.

Oznámenie o začatí konania - zmena územného rozhodnutia - Komunikácie na Ráztočnej ul.
13.02.2019

Oznámenie o začatí územného konania

Oznámenie o začatí územného konania - „Úprava pásma hygienickej ochrany UČOV Vrakuňa“
13.02.2019

Oznámenie o začatí územného konania – „Úprava pásma hygienickej ochrany UČOV Vrakuňa“

Oznámenie o začatí územného konania - „Úprava pásma hygienickej ochrany UČOV Vrakuňa“ Navrhovateľ: Malý Dunaj Development, j.s.a., Mlynské Nivy 16, Bratislava celý dokument
X