17.05.2019

Rozhodnutie o prerušení územného konania – „Úprava pásma hygienickej ochrany ÚČOV Vrakuňa“

Rozhodnutie o prerušení územného konania – „Úprava pásma hygienickej ochrany ÚČOV Vrakuňa“
09.05.2019

Stavebné povolenie – Stavebné úpravy v byte č. 2 v BD Bodvianska 5, Bratislava, Mgr. Peter Buzáš

Stavebné povolenie pre stavebné úpravy v byte č. 2 v BD Bodvianska 5, Bratislava č. SP/299/1177/2019/SU/JG-36 zo 07. 5. 2019, Mgr. Peter Buzáš
07.05.2019

Oznámenie o začatí územného konania, KR železničného mosta v km 7,892, Bratislava Nové Mesto-Dunajská Streda (Zelený most)

Oznámenie o začatí územného konania: Stavba: „ KR železničného mosta v km 7,892, Bratislava Nové Mesto-Dunajská Streda (Zelený most)“ Stavebník:  Železnice slovenskej republiky Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Miesto st.:   v medzistaničnom úseku Ba Nové Mesto-Podunajske Biskupice, na trati Komárno Ba-Nové Mesto, kat. úz. Vrakuňa, Bratislava celý dokument
11.04.2019

Stavebné úpravy v byte na prízemí bytového domu na Čiližskej 32 v Bratislave, rozhodnutie, stavebné povolenie

Rozhodnutie - stavebné povolenie: Stavba: „ Stavebné úpravy v byte na prízemí bytového domu na Čiližskej ul. č. 32 v Bratislave “ Stavebník:  Ing. Zeno Kapišinský, CSc, Čiližská 32, 821 07 Bratislava Miesto st.:   Bratislava, Čiližská 32,34, k.ú. Vrakuňa, parc. č. 3576, 3577 celý dokument
11.04.2019

Stavebné úpravy v byte panelového bytového domu, parc. č. 491/1-5, kat. územie Vrakuňa, rozhodnutie, stavebné povolenie

  Rozhodnutie, stavebné povolenie: Stavba: „ Stavebné úpravy v byte panelového bytového domu “ Stavebník:  Ing. Miroslav Halička a Mgr. Dominika Haličková, Poľnohospodárska 26, 821 07 Bratislava Miesto st.:   Bratislava, Poľnohospodárska 26, k.ú. Vrakuňa, parc. č. 491/1-5 celý dokument
03.04.2019

Oznámenie o začatí územného konania, KR železničného mosta v km 7,892, Bratislava Nové Mesto-Dunajská Streda (Zelený most)

Oznámenie o začatí územného konania-informácia: Stavba: „ KR železničného mosta v km 7,892, Bratislava Nové Mesto-Dunajská Streda (Zelený most)“ Stavebník:  Železnice slovenskej republiky Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Miesto st.:   v medzistaničnom úseku Ba Nové Mesto-Podunajske Biskupice, na trati Komárno Ba-Nové Mesto, kat. úz. Vrakuňa, Bratislava celý dokument
22.03.2019

Rozhodnutie OÚ Bratislava,OSŽP- odd.ŠVS č.OU-BA-OSZP2-2019/011507/1-DOK zo dňa 11.03.2019 o povolení skúšobnej prevádzky

Rozhodnutie OÚ Bratislava, OSŽP- odd.ŠVS č.OU-BA-OSZP2-2019/011507/1-DOK zo dňa 11.03.2019 o povolení skúšobnej prevádzky Stavba: Odkanalizovanie obcí Most pri Bratislave a Malinovo do ÚČOV Bratislava -Vrakuňa, Výtlačné potrubie z ČS Most pri Bratislave do ÚČOV Bratislava- Vrakuňa“ celý dokument
13.03.2019

Stavebné úpravy v byte na prízemí bytového domu na Čiližskej 32

„Stavebné úpravy v byte na prízemí bytového domu na Čiližskej 32 v Bratislave, oznámenie o začatí stavebného konania“ Oznámenie o začatí stavebného konania: Stavba: „ Stavebné úpravy v byte na prízemí bytového domu na Čiližskej ul. č. 32 v Bratislave “ Stavebník:  Ing. Zeno Kapišinský, CSc, Čiližská 32, 821 07 Bratislava Miesto st.:   Bratislava, Čiližská 32,34, k.ú. Vrakuňa, parc. […]
12.03.2019

Rozhodnutie stavebného úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1632/8462/2016/20/SU/JG zo 04. 3. 2019

Rozhodnutie o prerušení územného konania o stavebnej uzávere pre územie skládky chemického odpadu CHZJD spojené s výzvou na doplnenie podania.
11.03.2019

Stavebné úpravy v byte panelového bytového domu, parc. č. 491/1-5, kat. územie Vrakuňa, oznámenie o začatí stavebného konania

Oznámenie o začatí stavebného konania: Stavba: „ Stavebné úpravy v byte panelového bytového domu “ Stavebník:  Ing. Miroslav Halička a Mgr. Dominika Haličková, Poľnohospodárska 26, 821 07 Bratislava Miesto st.:   Bratislava, Poľnohospodárska 26, k.ú. Vrakuňa, parc. č. 491/1-5 celý dokument
08.03.2019

Oznámenie o začatí konania – Novostavba „Tri rodinné domy Hradská“

Novostavba „Tri rodinné domy Hradská“, každý s 3 bytovými jednotkami, Hradská ulica, Bratislava, na parcelách č. 2771/4,7,8,9 a 10, NN prípojka na parcelách č. 2571/4,5,7,8,9 a 10, oplotenie, s dopravným napojením existujúcim vjazdom, existujúcou komunikáciou vybudovanou na parcele č. 2572/1 a po spevnených plochách na parcelách č. 2572/9 a 2571/11, kat. územie Vrakuňa. celý dokument
04.03.2019

Stavebné povolenie – Rodinný dom, Žihľavová ul., Drdáková, Zajíček

Stavebné povolenie č. SP/2109/9518/2018/SÚ/JF-10 Zo dňa: 19.02.2019 Povolenie ktorým bola povolená stavba: „Rodinný dom Kubis 632/25+1M“, s 1 bytovou jednotkou, žumpa a NN prípojka na parcele č. 3413/154 a 3413/17, kat. územie Vrakuňa, v Bratislave na Žihľavovej ulici Stavebník: Ing. Zuzana Drdákovej a JUDr. Ing. Marekovi Zajíčkovi celý dokument  
20.02.2019

Oznámenie o začatí konania – zmena územného rozhodnutia – Komunikácie na Ráztočnej ul.

Oznámenie o začatí konania - zmena územného rozhodnutia - Komunikácie na Ráztočnej ul.
13.02.2019

Oznámenie o začatí územného konania

Oznámenie o začatí územného konania - „Úprava pásma hygienickej ochrany UČOV Vrakuňa“
13.02.2019

Oznámenie o začatí územného konania – „Úprava pásma hygienickej ochrany UČOV Vrakuňa“

Oznámenie o začatí územného konania - „Úprava pásma hygienickej ochrany UČOV Vrakuňa“ Navrhovateľ: Malý Dunaj Development, j.s.a., Mlynské Nivy 16, Bratislava celý dokument
06.02.2019

Rozhodnutie – Stavebné povolenie – Rodinný dom, Bratislava, parc. č. 2358/1, kat. územie Vrakuňa

Rozhodnutie - stavebné povolenie: Rodinný dom, Bratislava, parc. č. 2358/1, kat. územie Vrakuňa Stavba: „Rodinný dom“ Stavebník: Ing. Karin Audy (rod. Šutiaková), Sibírska 47, 831 02 Bratislava Miesto st.: Bratislava, Rascová, k.ú. Vrakuňa, parc. č. 2358/1 celý dokument
01.02.2019

Odvolanie proti rozhodnutiu stavebného úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Odvolanie proti rozhodnutiu stavebného úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. SP/2151/11695/2016/SU/KE,Go-94 z 18. 12. 2018, Doplnenie konania" spolu s prílohami, odvolanie podali: Dipl. Ing. Tomáš Lacko, Ľuboš Šmidák, Marián a Ľudmila Murániovci.
20.12.2018

Stavebné povolenie – Zasklenie terasy

Rozhodnutie – stavebné povolenie Stavba: Zasklenie terasy Podunajská 56/B Stavebnička: MUDr. Monika Zachar, bytom Podunajská 56B, Bratislava Miesto st.: Terasa prislúchajúca k bytu č. 3 na prízemí/1. nadzemnom podlaží bytového domu na Podunajskej 56B v Bratislave, na pozemku parcelné č. 737/102, katastrálne územie (ďalej k. ú.) Vrakuňa
05.12.2018

Oznámenie o začatí stavebného konania – Rodinný dom, Bratislava, parc. č. 2358/1, kat. územie Vrakuňa

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania: Stavba: Rodinný dom Stavebník: Ing. Karin Audy (rod. Šutiaková), Sibírska 47, 831 02 Bratislava Miesto st.: Bratislava, Rascová, k.ú. Vrakuňa, parc. č. 2358/1 celý dokument  
27.11.2018

Stavebné úpravy v suteréne polyfunkčného objektu, Estónska 53, Bratislava, rozhodnutie – stavebné povolenie

Stavebné povolenie: Stavba: „ Stavebné úpravy v suteréne polyfunkčného objektu “ Stavebník:  FAMI, s.r.o., Hradská 57, 821 07 Bratislava Miesto st.:  Estónska 53, Bratislava k.ú. Vrakuňa   celý dokument
X