Odd životného prostredia

14.10.2019

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny – 1 ks smreku na súkromnom pozemku

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny – 1 ks smreku na súkromnom pozemku
08.10.2019

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2ks dreviny – Záhrada

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2ks dreviny - Záhrada
03.10.2019

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny v záhrade

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2ks dreviny v záhrade
24.09.2019

Zber komunálneho odpadu s obsahom škodlivých látok

Vážení občania, Využite možnosť zadarmo odovzdať  komunálne odpady s obsahom škodlivých látok, ktoré nepatria do kontajnerov na týždenný zvoz. Zapojte sa do separovaného zberu, prispejte svojou zodpovednosťou k čistote životného prostredia, dňa 12.10.2019 od 8:00 - 10:00  pri objekte Žitavská 5, objekt Žitava. Podmienky zberu
24.09.2019

Upozornenie na preventívnu celoplošnú jesennú deratizáciu

Upozornenie na preventívnu  celoplošnú jesennú deratizáciu od 1.10.2019 do 31.11.2019, na základe výzvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava.
17.09.2019

Prehľad imisnej situácie za august 2019 od spoločnosti Slovnaft a.s.

Prehľad imisnej situácie za august 2019 od spoločnosti Slovnaft a.s.
12.09.2019

Informácia o začatí správneho konania o výrube 3 ks smreku v súkromnej záhrade

Informácia o začatí správneho konania o výrube 3 ks smreku v súkromnej záhrade
28.08.2019

Prehľad imisnej situácie za júl 2019 od spoločnosti Slovnaft a.s.

Prehľad imisnej situácie za júl 2019 od spoločnosti Slovnaft a.s.
15.08.2019

Informácia o začatí konania o výrube

Informácia o začatí konania o výrube 1 ks tujovec východný na cintoríne Vrakuňa
12.08.2019

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška - povolenie „Tlaková a splašková kanalizácia pre zónu 800 a Mototechnu“
17.07.2019

Prehľad imisnej situácie za jún 2019 od spoločnosti Slovnaft a.s.

Prehľad imisnej situácie za jún 2019 od spoločnosti Slovnaft a.s.
16.07.2019

Informácia o začatí konania o výrube 1 ks vŕba biela a 1,5 m2 dráča thunberg Vo veci preložky plynu a rozšírenia stavby: „Kruhový objazd v smere na Vrakuňu“

Informácia o začatí konania o výrube 1 ks vŕba biela a 1,5 m2 dráča thunberg vo veci preložky plynu a rozšírenia stavby: „Kruhový objazd v smere na Vrakuňu“
04.07.2019

Ministerstvo životného prostredia SR vydalo Rozhodnutie k Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti navrhovateľa SLOVNAFT, a.s.: „Zvýšenie kapacity CC5 pre potreby PP3 po intenzifikácii a EST“

Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na ŽP vydalo Rozhodnutie v zisťovacom konaní k Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti navrhovateľa SLOVNAFT, a.s.: „Zvýšenie kapacity CC5 pre potreby PP3 po intenzifikácii a EST“, Že sa nebude posudzovať podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP (EIA)
26.06.2019

Prehľad imisnej situácie za máj 2019 od spoločnosti Slovnaft a.s.

Prehľad imisnej situácie za máj 2019 od spoločnosti Slovnaft a.s.
29.04.2019

Slovnaft čakajú generálne revízie – budú sprevádzané zvýšeným hlukom aj zápachom

Rafinéria Slovnaft ako aj mestská časť Ružinov na internete informovali, že od dnes, teda 27. apríla 2019 postupne až do júna, budú v rafinérii prebiehať generálne revízie, ktoré môžu byť sprevádzané zvýšeným hlukom, zápachom a spaľovaním na poľných horákoch. Spoločnosť zároveň požiadala verejnosť o pochopenie pri týchto nepríjemných sprievodných javoch. Prečítať viac
25.04.2019

Informácia o začatí konania o výrube dreviny 1 ks Thuja sp., na ul Slatinská

Informácia o začatí konania o výrube dreviny 1 ks Thuja sp., na ul Slatinská
18.04.2019

Zverejnenie ročných správ o prevádzke a kontrole spaľovní odpadov, zaslané z OÚ Bratislava, odboru starostlivosti o ŽP

Zverejnenie ročných správ o prevádzke a kontrole spaľovní odpadov, zaslané z OÚ Bratislava, odboru starostlivosti o ŽP : Spaľovňa komunálneho odpadu, prevádzkovaná OLO, a.s. Bratislava, umiestnená v areáli spoločnosti vo Vlčom hrdle č.72 Spaľovňa kalov, prevádzkovaná Slovnaft, a.s. Bratislava, umiestnená na bloku 126 v areáli spoločnosti vo Vlčom hrdle č.1
17.04.2019

Prehľad imisnej situácie za marec 2019 od spoločnosti Slovnaft a.s.

Prehľad imisnej situácie za marec 2019 od spoločnosti Slovnaft a.s.
08.04.2019

Zber starých spotrebičov 11.5.2019

Občania Vrakune, dajme šancu životnému prostrediu, odovzajme staré spotrebiče - elektroodpad  na ekologické zneškodnenie. V sobotu 11. mája 2019 obyvateľom Vrakune bude zabezpečený odvoz nepotrebného elektroodpadu na ekologickú recykláciu. Pre ďalšie informácie si pozrite celý dokument
05.04.2019

Prehľad imisnej situácie za február 2019 od spoločnosti Slovnaft a.s.

Prehľad imisnej situácie za február 2019 od spoločnosti Slovnaft a.s. Sprievodný list
X