Iné dôležité oznamy

24.06.2019

Oznámenie o prerušení dodávky teplej úžitkovej vody ústredného kúrenia

V zmysle Zákona č.657/2004 Z. z. Vám oznamujeme, že z dôvodu plánovanej údržby bude v dńoch 3.7.2019 od 8:00 hod. do 4.7.2019 do 18,00 hod. prerušená dodávka teplej úžitkovej vody a  ústredného kúrenia na vykurovacom okruhu Rajčianská. Dodávka môže byť obnovená aj skôr. Ďakujeme za pochopenie. Dodávka pre domy : MŠ Bodvianská Bodvianská 1-5, 13-15, 17-21, 7-11 Bodvianska 21A Rajčianska 2-6, 8-12, […]
14.06.2019

Upovedomenie o podaní protestu prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava proti opatreniu Okresného úradu Bratislava , Stavba: Obytný celok Vrakuňa-Horné Diely, Malý Dunaj II, navrhovateľ: spoločnosť PINEA Park s.r.o., Píniová, Bratislava

Upovedomenie o podaní protestu prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava proti opatreniu Okresného úradu Bratislava , Stavba: Obytný celok Vrakuňa-Horné Diely, Malý Dunaj II, navrhovateľ: spoločnosť PINEA Park s.r.o., Píniová, Bratislava
11.06.2019

Vyhlásenie zámeru na nájom časti pozemku parc. č. 3899/6 ako prípad hodný osobitného zreteľa

Vyhlásenie zámeru na nájom časti pozemku parc. č. 3899/6 ako prípad hodný osobitného zreteľa
10.06.2019

Prenájom časti pozemku pod predajným stánkom o výmere 6 m2, nachádzajúceho sa na trhovisku Rajecká ul. v Bratislave, za účelom predaja čerstvých slepačích vajec, v prospech FO – podnikateľ: Zsolt Szabó, ako prípad osobitného zreteľa

Prenájom časti pozemku parc. č. 491/57-zastavané plochy a nádvoria, vedený na LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa pod predajným stánkom o výmere 6 m2, nachádzajúceho sa na trhovisku Rajecká ul. v Bratislave, za účelom predaja čerstvých slepačích vajec, v prospech FO – podnikateľ: Zsolt Szabó, Višňová č. 415/7, 930 12 Ohrady, IČO: 46 723 889, […]
10.06.2019

Návrh na predĺženie doby nájmu na prenájom časti protihlukovej steny postavenej na pozemku na umiestnenie reklamných stavieb na Hradskej – Železničnej ul. v Bratislave v prospech spoločnosti ISPA, spol. s.r.o.

Návrh na predĺženie doby nájmu na prenájom časti protihlukovej steny postavenej na pozemku parc. č.  1225/1- zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Vrakuňa, na umiestnenie reklamných stavieb v počte 4 ks, nachádzajúcej sa na  Hradskej – Železničnej     ul. v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb.  o  majetku […]
31.05.2019

Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti od: Daňový úrad, Ševčenkova 32, Bratislava

Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti od: Daňový úrad, Ševčenkova 32, Bratislava
31.05.2019

Upozornenie a výzva na odstránenie starého vozidla – Volkswagen Transporter, žltá farba, Estónskej ul.

Upozornenie a výzva na odstránenie starého vozidla - Volkswagen Transporter, žltá farba, Estónskej ul.
06.05.2019

Výstraha SHMÚ 1. stupňa pred vetrom

SHMÚ vydal výstrahu 1. stupňa pred vetrom na obdobie 5.5.2019 od 17:10 do 7.5.2019 00:00 hod. Výstraha platí pre celý Bratislavský, Trnavský a Košický kraj a pre okresy Bánovce nad Bebravou, Myjava, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Komárno, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Brezno, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov a Vranov nad Topľou. Na uvedenom území sa MIESTAMI sa očakáva […]
16.04.2019

Zberný dvor zatvorený

Z dôvodu Veľkonočných sviatkov bude Zberný dvor na Ráztočnej ulici dňa 20.4.2019 – sobota zatvorený. Ďakujeme za pochopenie
11.04.2019

Dražobnej vyhlášky na predaj nehnuteľnosti z Daňového úradu Bratislava, Ševčenkova 32, Bratislava

Dražobnej vyhlášky na predaj nehnuteľnosti z Daňového úradu Bratislava, Ševčenkova 32, Bratislava Nehnuteľnosť: 101001095/2018 Vyvolávacia cena: 92250 eur
05.04.2019

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa zverejňuje zámer predaja akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a. s. Žilina priamym predajom

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa zverejňuje zámer predaja akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a. s. Žilina priamym predajom
05.04.2019

oznam o výlukách na trati Bratislava – Komárno, ktoré sa budú konať v mesiaci apríl

Dátum: Sobota 13.4. a nedeľa 14.4. Úsek: Komárno – Zlatná na Ostrove Čas: 8.00-14.50 Vlaky nahradené NAD: 4313/4322/4317/4326/4321/4330   Dátum: Pondelok 15.4. Úsek: Zlatná na Ostrove – Zemianska Olča Čas: 9.10-14.50 Vlaky nahradené NAD: 4313/4322/4317/4326/4321/4330   Dátum: Utorok 16.4. Úsek: Bratislava Nové Mesto – Podunajské Biskupice Čas: 9.25-14.10 Vlaky nahradené NAD: 4317/4320/4319/4322/4321/4324/4323/4326   Dátum: Streda […]
04.04.2019

Oznam: voľné pracovné miesto

MČ Bratislava- Vrakuňa, stredisko Verejnoprospešných služieb hľadá záhradníka ,vyučeného v odbore, prax minimálne 5 rokov. Plat dohodou . Nástup možný ihneď. Kontaktná osoba: Ing.Ján Lalík 0911543541
02.04.2019

Údržba pieskovísk vo Vrakuni

Vážení občania, v rámci jarného upratovania prebehne aj čistenie a doplnenie piesku do detských pieskovísk vo Vrakuni. Práce sa budú vykonávať v termíne od 8.4. do 15.5.2019. Ďakujeme za pochopenie!
01.04.2019

Informácia o zastavení správneho konania o výrube na environmentálnej záťaži – skládke CHZJD vo Vrakuni

Informácia o zastavení správneho konania o výrube na environmentálnej záťaži - skládke CHZJD vo Vrakuni
20.03.2019

Upozornenie na preventívnu celoplošnú jarnú deratizáciu od 1.4.2019 do 31.5.2019

Upozornenie na preventívnu celoplošnú jarnú deratizáciu od 1.4.2019 do 31.5.2019 na základe výzvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava.
14.03.2019

Oznámenie o opakovanej dražbe bytu č.23 na Stavbárskej ul. č.2, od Dražobná spoločnosť, a.s.

Oznámenie o opakovanej dražbe bytu č.23 na Stavbárskej ul. č.2, od Dražobná spoločnosť, a.s.
14.03.2019

Vyhlásenie dražby nehnuteľnosti Stavbárska ul.

Vyhlásenie dražby nehnuteľnosti na Stavbárskej ulici č.1 a č.3
14.03.2019

Verejná vyhláška z Daňového úradu pre MODERN CEM, s.r.o., Dvojkrížna 47, Bratislava

Verejná vyhláška z Daňového úradu pre MODERN CEM, s.r.o., Dvojkrížna 47, Bratislava
08.03.2019

Životné prostredie – Výrub a orez drevín

Vážení občania,   V začínajúcom jarnom období nám čoraz častejšie zasielate žiadosti o orezy a výruby drevín.  Dovoľujeme si Vás upozorniť, že mestská časť zriadila   mailovú  adresu  vyruby@vrakuna.sk ,  kde je možné zasielať Vaše podnety na orezy a výruby drevín. Vaše podnety evidujeme a postupne riešime.  V prípade žiadosti o výrub, musíme odborne posúdiť  zdravotný stav dreviny, vo väčšine prípadov musíme pre […]
X