04.10.2019

Rozhodnutie

Rozhodnutie č. 1632/8462/2016/27/SU/JG z 30. 9. 2019, ktorým bola predĺžená lehota na doplnenie podania v územnom konaní o stavebnej uzávere v lokalite skládky CHZJD pre MŽP SR
12.03.2019

Rozhodnutie stavebného úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1632/8462/2016/20/SU/JG zo 04. 3. 2019

Rozhodnutie o prerušení územného konania o stavebnej uzávere pre územie skládky chemického odpadu CHZJD spojené s výzvou na doplnenie podania.
28.08.2018

Rozhodnutie – výstavba podzemnej tesniacej steny a povrchovej tesniacej vrstvy, CHZJD

Rozhodnutie - Sanácia environmentálnej záťaže - výstavba podzemnej tesniacej steny a povrchovej tesniacej vrstvy - Bratislava - skládka CHZJD
11.07.2018

Odkanalizovanie obci Most pri Bratislave a Malinovo do ÚČOV Bratislava-Vrakuňa

dokument
06.06.2018

So sanáciou skládky vo Vrakuni sa má začať tento rok

So sanáciou skládky vo Vrakuni sa má začať tento rok   Potvrdil to minister životného prostredia Lázsló Sólymos (Most-Híd). V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na sanáciu. Sólymos tvrdí, že pri riešení environmentálnej záťaže sa za minulý rok urobilo veľa. Pripravil sa projekt, začalo sa verejné obstarávanie a zároveň sa vybavujú potrebné povolenia. Podľa starostu mestskej časti Bratislava – […]
27.12.2017

List Ministerstva životného prostredia magistrátu

List Ministerstva životného prostredia magistrátu  
19.07.2017

Aktuálne: Ministerstvo zvažuje pre skládku vo Vrakuni monitoring studní

https://www.bakurier.sk/aktualne-dianie/clanok-enviro-ministerstvo-zvazuje-pre-skladku-vo-vrakuni-monitoring-studni   Zároveň bol vytvorený nový mail vrakuna@enviro.gov.sk, na ktorom budú odborníci odpovedať na otázky všetkých obyvateľov.
12.07.2017

Monitoring činnosti vrtov

Dnes Ministerstvo životného prostredia spolu so zástupcami Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra zmonitorovali činnosť na vrtoch, ktorými získavajú vzorky podzemnej vody z okolia skládky vo Vrakuni. Výsledky testov následne zasielajú samospráve a obyvateľom dotknutej oblasti. V záujme zvýšenia informovanosti občanov rezort životného prostredia zriadil webovú sekciu www.minzp.sk/vrakuna, kde nájdete všetky fakty potrebné pre vytvorenie objektívneho obrazu […]
30.06.2017

Stanovisko k zverejneným informáciám o kontaminácii podzemných vôd zo skládky CHZJD vo Vrakuni

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., (BVS) informuje svojich odberateľov, že pitná voda dodávaná verejným vodovodom je bezpečná a nezávadná. ...čítať ďalej
13.06.2017

Kontaminácia podzemných vôd zo skládky CHZJD vo Vrakuni

Kontaminácia podzemných vôd zo skládky CHZJD vo Vrakuni
09.06.2017

Informovanie verejnosti o kontaminácií podzemných vôd zo skládky CHZJD vo Vrakuni

Informovanie verejnosti o kontaminácií podzemných vôd zo skládky CHZJD vo Vrakuni
23.03.2017

Oznámenie o začatí konania, skládka CHZJD

Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia návrhu plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže. Súčasťou Oznámenia o začatí konania je aj zverejnenie Plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže, ktorý je verejne prístupný na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava- Vrakuňa, pracovisko na Poľnohospodárskej ul. č 27/B v kancelárii č. 7.
20.09.2016

Zverejnenie verejnej vyhlášky CHZJD

Rozhodnutie verejnou vyhláškou
01.06.2016

Enviromentálna záťaž – skládka CHZJD vo Vrakuni

Dňa 26.05.2016 sa o 18,00 hod v Spoločenskej sále Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na Poľnohospodárskej ul. č. 27/B, uskutočnilo zasadnutie za okrúhlym stolom na tému: „Enviromentálna záťaž - skládka CHZJD“ vo Vrakuni.“ Pozvaní hostia: Ing. Béla Bugár, podpredseda parlamentu Mgr. Juraj Droba MBA MA, poslanec NR SR Ing. Erika Jurinová, poslankyňa NR SR JUDr. Ivo Nesrovnal, […]
20.05.2016

Pozvánka na okrúhly stôl

pozývame Vás na rokovanie za okrúhlym stolom, ktoré sa uskutoční dňa 26. mája 2016 (štvrtok) o 18.00h v spoločenskej sále miestneho úradu Mestskej časti Bratislava –Vrakuňa (budova „221“) na Poľnohospodárskej ulici 27/B, Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Diskusia na tému environmentálnej záťaže „skládka CHZJD“ vo Vrakuni 3. Záver
21.10.2015

Zvukový záznam k diskusii „Nebezpečná skládka CHZJD“

Dňa 15.10.2015 o 18,00 h. sa v budove miestneho úradu, „objekt 221″ na Poľnohospodárskej ulici 27/B konala verejná diskusia na tému „Nebezpečná skládka CHZJD“. Na odborné verejné prerokovanie tejto témy  pozvanie  starostu Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa JUDr. Ing. Martina Kuruca prijali  poslanci miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa , zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR, Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, […]
29.09.2015

Verejná diskusia k téme nebezpečná skládka CHZJD

Vážení občania, dovoľujeme si Vás informovať, že poslanci mestskej časti Bratislava – Vrakuňa na svojom zasadnutí konanom dňa 22.09.2015 prijali Uznesenie Č.124/IX/2015, v zmysle ktorého zvolávame verejnú diskusiu k téme nebezpečná skládka CHZJD. Odborné verejné prerokovanie tejto témy sa bude konať dňa 15.10.2015 o 18,00 h. v budove miestneho úradu, „objekt 221″ na Poľnohospodárskej ulici […]
18.09.2015

Záverečná správa z prieskumu CHZJD Vrakuňa

Z dôvodu zlepšenia Vašej  informovanosti si dovoľujeme uviesť kompletnú záverečnú správu z prieskumu CHZJD Bratislava-Vrakuňa. http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/geologia/environmentalne-zataze.html fulmira
X