Kaméliová s elokovaným pracoviskom Hnilecká

riaditeľka Mgr. Lucia Slováková

https://mskameliova.edupage.org/

kontakt: office@mskameliova.sk

tel. 0910 430 230

 

 

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2019/2020 sa budú prijímať v materských školách od 08.04. – 11.04.2019 a od 08,00 h – 11,00 h, dňa 09.04.2019 aj od 13,00 h – 15,00 h. Len v priestoroch MŠ Kaméliová 10, Bratislava a MŠ Kríková 20, Bratislava.

Žiadame rodičov, aby prišli podať žiadosť spolu s deťmi.

Prosíme, aby ste použili aktuálnu žiadosť, ktorá je uverejnená na https://mskameliova.edupage.org/

 

Zástupcovia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do Rady MŠ Kaméliová 10:

PhDr. Eva Samolejová, MPH

Lívia Benedeková

Ing. Ladislav Kugler

Mgr. art. Jana Némethová

 

Ostatní zástupcovia Rady školy:

Mária Koleková

Gertrúda Kupková

Bc. Zuzana Pompová

Mgr. Svetlana Biskupič Čikelová

Jana Skaličanová

Bc. Andrea Pazstoriková

Mgr. Zuzana Križanová

X