Jedáleň pre dôchodcov

JEDÁLEŇ PRE DÔCHODCOV

Toplianska 5, 821 07  Bratislava
Pracovníčky: Oľga Špergerová, Mária Vrábelová

Telefónny kontakt: 02/ 52 62 32 02

 • Stravníkom môže byť občan s trvalým pobytom v MČ BA – Vrakuňa, ktorý poberá predčasný, invalidný alebo starobný dôchodok
 • Strava dovážaná dodávateľom stravy City Gastro, s.r.o.
 • Čas výdaja obedov: od 11,30 hod. do 13,30 hod.
 • Možnosť priamej konzumácie alebo možnosť vziať si obed so sebou do obedára
 • MČ BA – Vrakuňa zabezpečuje v rámci poskytovania sociálnej služby – opatrovateľskej služby v domácom prostredí klienta aj rozvoz stravy za poplatok
 • Dodávané 3 druhy hlavného jedla s polievkou a nealkoholickým nápojom, pričom 1 druh jedla je mäsité jedlo, 1 druh bezmäsité jedlo a 1 druh spĺňa kritériá šetriacej/racionálnej stravy
 • Cena obeda je maximálne 1,85 €
 • S účinnosťou od 01.01.2018 je stravovanie rozšírené aj na stravovacie zariadenia a to:
 1. Tipe, s.r.o. (Ryba), Majerská 1, Bratislava – obed: 3,50 €
 2. Reštaurácia Piváreň Hron, Dudvážska 5, Bratislava – obed: 3,80 €
 3. Reštaurácia Pizza Kolibrík, Železničná 31, Bratislava – obed: 3,50 €
 4. Reštaurácia Pod Agátom, Poľnohospodárska 113, Bratislava – obed: 3,50 €
 • Stravník môže každý mesiac zmeniť stravovacie zariadenie s tým, že do 25-teho v mesiaci musí MČ BA – Vrakuňa požiadať o zmenu stravovacieho zariadenia
 • Žiadosti o stravovanie aj žiadosti o zmenu miesta stravovania sú zverejnené na web stránke MČ BA – Vrakuňa
 • MČ BA – Vrakuňa stravníkom prispieva finančným príspevkom na stravu, podľa výšky dôchodku v zmysle uznesenia MZ MČ BA –Vrakuňa, č. 148/X/2015 zo dňa 08.12.2015:

 

Dôchodok do výškyPríspevok mestskej časti Bratislava – Vrakuňa
Do 200,00 €1,35 €
Od 201,00 do 300,00 €0,85 €
Od 301,00 do 450,00 €0,45 €
Od 451,00 €0,00 €
X