Jedáleň pre dôchodcov

JEDÁLEŇ PRE DÔCHODCOV

Toplianska 5, 821 07  Bratislava
Pracovníčky: Oľga Špergerová, Mária Vrábelová

Telefónny kontakt: 02/ 52 62 32 02

X