Čo ponúka mesto Bratislava

Srdečne Vás pozývame na pôvodný slovenský muzikál RASPUTIN v divadle Nová scéna

od tvorcov Ďurovčík- Leško – Štrasser, ktorí na divadelné dosky preniesli silný, emocionálny príbeh o tejto rozporuplnej osobnosti ruských i svetových dejín..

 v špeciálnej akcii: 30% zľava na vstupenku

utorok│11. 06. 2019 │ 19.00 hod

Prízemie: 27 € ; po zľave 18,90 €

Balkón: 22 €; po zľave 15,40 €

Dĺžka predstavenia: 120 min

Rezerváciu prosím realizovať na: luba.barysz@novascena.sk

Účinkujú: Katarína Hasprová/Miroslava Galis Partlová; Patrik Vyskočil/Dárius Kočí; Martin Hudec/Lukáš Pišta a ďalší ..

 

 

Podujatia vo verejných priestranstvách – bezpečne a efektívne

Diskusia sa uskutoční v rámci programu Dní architektúry a dizajnu/DAAD 2019 a bude venovaná otázkam bezpečnosti, efektívnej a ochotnej spolupráci jednotlivých aktérov, ale tiež problému absencie dlhodobého plánovacieho kalendára a nastaveniu prehľadných procesov zo strany všetkých 17 mestských častí Bratislavy.

Hosťami diskusie budú zástupcovia Krajského dopravného inšpektorátu Bratislavy, Metropolitného inštitútu Bratislavy, Bratislavského kultúrneho a informačného strediska, o. z. PUNKT, Mestských častí a organizátorov podujatí.

BKIS dlhodobo komunikuje svoju snahu vniesť do tejto problematiky riešenia, a to aj iniciovaním odborných diskusií všetkých zainteresovaných strán. Zároveň vám predstavíme aj ciele a zámery projektu, na ktorom aktuálne pracujeme s o.z. Punkt a ktorého očakávaným výsledkom bude práve návrh modelu verejne prístupného online kalendára podujatí.

Viac o projekte BKIS a OZ PUNKT sa dozviete na bkis.sk.

X