27.06.2017

Korčuliarsky večer vo Vrakuni

V letný piatkový večer 14. júla 2017 privíta mestská časť Vrakuňa spolu s MČ Podunajské Biskupice korčuliarov aj cyklistov jazdou bratislava-inline. Bude to jedna jazda zo série tradičných podujatí, ktoré sa v hlavnom meste konajú už 14 rokov. Po prvýkrát sa však táto akcia udeje v lokalite Vrakune. Organizátori chcú ponúknuť účastníkom nové možnosti, nové trasy a nové zážitky, preto […]
26.06.2017

Oznámenie miesta uloženia písomnosti – PROFI – SK s.r.o.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti - PROFI - SK s.r.o.
26.06.2017

Oznámenie o zverejnení – Patrik Sajter

Oznámenie o zverejnení - Patrik Sajter
26.06.2017

Oznámenia o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky - Pavel galbavý, rok narodenia 1949 Oznámenie o uložení zásielky - Peter Krošlák, rok narodenia 1967 Oznámenie o uložení zásielky - Irena Dancsová, rok narodenia 1972 Oznámenie o uložení zásielky - Ľubica Bačeková, rok narodenia 1949
26.06.2017

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50m od hranice lesného pozemku)
21.06.2017

Otváracie hodiny knižnice do konca Júna

Do konca júna z dôvodu vyšších teplôt a ochrany zdravia pri práci bude knižnica otvorená nasledovne:   Deň Výpožičná doba Pondelok    9,00 – 11,00     13,00 – 14,00 Utorok    9,00 – 11,00     13,00 – 14,00 Streda   9,00 – 11,00     13,00 – 14,00 Štvrtok   9,00 – 11,00     13,00 – 14,00 Piatok   9,00 – 11,00
21.06.2017

Otváracie hodiny knižnice do konca júna

Do konca júna z dôvodu vyšších teplôt a ochrany zdravia pri práci bude knižnica otvorená nasledovne:   Deň Výpožičná doba Pondelok    9,00 – 11,00     13,00 – 14,00 Utorok    9,00 – 11,00     13,00 – 14,00 Streda   9,00 – 11,00     13,00 – 14,00 Štvrtok   9,00 – 11,00     13,00 – 14,00 Piatok   9,00 – 11,00  
20.06.2017

Oznámenie miesta uloženia písomnosti – ALL-4-TRADE s.r.o.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti - ALL-4-TRADE s.r.o.
19.06.2017

Strava pre dôchodcov počas letných mesiacov

Vážení stravníci, Oznamujeme Vám, že strava pre dôchodcov sa nebude vydávať v termíne od 03.07. do 31.07.2017. Výdaj stravy sa začne znovu v tých istých priestoroch od 01.08.2017 a objednáva sa dňa 31.07.2017 v čase od 10.00 do 12,00 hodiny na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, č. dverí 133 – prízemie, referát sociálnych služieb.
19.06.2017

Otváracie hodiny v miestnej knižnici počas letných mesiacov

Júl – August  2017 platné od 1. Júla 2017                                                      Deň Výpožičná doba Pondelok 13,00 – 19,00 Utorok 10,00 – 12,00 13,00 – 16,00 Streda 9,00 – 11,00 13,00 – 16,00 […]
19.06.2017

Oznámenia o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky - Marián Valko, rok narodenia 1961 Oznámenie o uložení zásielky - Marcel Polák, rok narodenia 1995 Oznámenie o uložení zásielky - Ferdinand Fürst, rok narodenia 1943
15.06.2017

Verejná zeleň v správe magistrátu hlavného mesta SR Bratislava

Vážení občania, poskytujeme Vám zoznam lokalít, ktoré sú v správe magistrátu hlavného mesta SR Bratislava. Celkovú starostlivosť o zeleň by mal vykonávať spomínaný magistrát, napr. kosenie ,hrabanie, likvidácia odpadu, poriadok na trávnatých plochách, orezávanie stromov, výrub stromov, orezávanie kríkov a pod. Aj vďaka vaším podnetom opakovane vyzývame magistrát hl. mesta aby sa o svoju zeleň staral. Ak ste sa […]
15.06.2017

Obchodná verejná súťaž – Stavebné úpravy Zdravotného strediska Bebravská

Obchodná verejná súťaž: Stavebné úpravy Zdravotného strediska Bebravská I., Bebravská č. 34, Bratislava Obchodná verejná súťaž v súlade s § 281 - § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže: SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o.,  Toplianska 5, 821 07 Bratislava, IČO: 35 815 329   Podklady k obchodnej verejnej súťaži sú k dispozícii […]
14.06.2017

Oznámenia o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky - Henrich Barkóczy, rok narodenia 1987 Oznámenie o uložení zásielky - Marek Zapiór, rok narodenia 1991
13.06.2017

Kontaminácia podzemných vôd zo skládky CHZJD vo Vrakuni

Kontaminácia podzemných vôd zo skládky CHZJD vo Vrakuni
12.06.2017

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Šišová Catherine

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Šišová Catherine, nar. 1999
12.06.2017

Oznámenie o uložení zásielky – Jana Kusyová

Oznámenie o uložení zásielky - Jana Kusyová, rok narodenia 1969
09.06.2017

Výzva k vyjadreniu sa k odvolaniu

Oznámenie obsahu odvolania podaného proti rozhodnutiu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, č. SP/2175/11422/2016/SÚ/JF-21 zo dňa 21.04.2017 – Výzva k vyjadreniu sa k odvolaniu. Odvolanie k voči rozhodnutiu
09.06.2017

Informovanie verejnosti o kontaminácií podzemných vôd zo skládky CHZJD vo Vrakuni

Informovanie verejnosti o kontaminácií podzemných vôd zo skládky CHZJD vo Vrakuni
09.06.2017

Mimoriadna informácia o činnostiach v rafinérii v Bratislave

Mimoriadna informácia o činnostiach v rafinérii v Bratislave