22.05.2017

Výzva na odstránenie starého vozidla – Chevrolet, Bebravská

Výzva na odstránenie starého vozidla - Chevrolet, Bebravská
22.05.2017

Výzva na odstránenie starého vozidla – Daewoo, Stavbárska

Výzva na odstránenie starého vozidla - Daewoo, Stavbárska
22.05.2017

Výzva na odstránenie starého vozidla – Mercedes, Stavbárska

Výzva na odstránenie starého vozidla - Mercedes, Stavbárska
22.05.2017

Výzva na odstránenie starého vozidla – Ford, Žitavská

Výzva na odstránenie starého vozidla - Ford, Žitavská
18.05.2017

Oznámenia o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky - Daniel Kučera, rok narodenia 1964 Oznámenie o uložení zásielky - Radovan Bánovský, rok narodenia 1968 Oznámenie o uložení zásielky - Ján Rigó, rok narodenia 1968 Oznámenie o uložení zásielky - Ľuboš Prikler, rok narodenia 1973 Oznámenie o uložení zásielky - Branislav Ďorď, rok narodenia 1972
18.05.2017

Odstránenie výrobných jednotiek Dimetyltereftalát, Polofúkané asfalty, Oxidované asfalty,.. – Slovnaft, a.s.

Odstránenie výrobných jednotiek Dimetyltereftalát, Polofúkané asfalty, Oxidované asfalty a výroba aromatických rozpúšťadiel - Slovnaft, a.s.
18.05.2017

Odstránenie výrobnej jednotky Výroba a expedícia asfaltov (VaEA) – Slovnaft, a.s.

Odstránenie výrobnej jednotky Výroba a expedícia asfaltov (VaEA) - Slovnaft, a.s.
16.05.2017

Vyhlásenie zámeru na dlhodobý prenájom pozemkov parc. č. 3605/1 a parc. č. 3605/2, na Žitavskej ul. v Bratislave

Vyhlásenie zámeru na dlhodobý prenájom pozemkov parc. č. 3605/1 a parc. č. 3605/2, na Žitavskej ul. v Bratislave a predloženie návrhov projektovej štúdie na investičný zámer
16.05.2017

Súťaž o najkrajšiu predzáhradku a najkrajší balkón vo Vrakuni

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa vyhlasuje súťaž pre všetkých svojich občanov o najkrajšiu predzáhradku a najkrajší kvetinový balkón alebo priečelie. Neváhajte a ukážte sa, prihlásiť sa môže každý. Cieľom súťaže je prispieť skrášleniu životného prostredia a pozdvihnúť úroveň kultúry bývania vo Vrakuni. Máte možnosť podeliť sa s ostatnými obyvateľmi o nové a pozitívne trendy upravených predzáhradiek a okolia obytného priestoru pred Vašim domom.  […]
15.05.2017

Vyhlásenie zámeru na prenájom pozemku parc. č. 3899/6 v Lesoparku na umiestnenie predajného stánku

Vyhlásenie zámeru na prenájom pozemku parc. č. 3899/6 v Lesoparku na umiestnenie predajného stánku
13.05.2017

Verejná vyhláška – VAMAR SK, s.r.o. – oznámenie o mieste uloženia zásielky

Verejná vyhláška - VAMAR SK, s.r.o. - oznámenie o mieste uloženia zásielky
13.05.2017

Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Oznámenia o zrušení trvalého pobytu: Karol Daniš, rok narodenia 1947 Ľuboš Daniš , rok narodenia 1974 Miroslava Danišová, rok narodenia 1986 Alexandra Danišová, rok narodenia 2013 Adam Daniš, rok narodenia 2007 Andrej Daniš, rok narodenia 2016   celý dokument
13.05.2017

Oznámenia o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky - Lucia Fessl, rok narodenia 1984 Oznámenie o uložení zásielky - Martin Mikuš, rok narodenia 1988 Oznámenie o uložení zásielky - Ján Rigó, rok narodenia 1968
13.05.2017

Deň detí vo Vrakuni

Milí občania, radi by sme vás pozvali na podujatie k Medzinárodnému dňu detí, ktoré už tradične organizuje mestská časť Bratislava-Vrakuňa. Podujatie sa bude konať 4.6.2017 vo Vrakunskom lesoparku na detskom ihrisku od 15:00 hodiny. Pre všetky detičky budú pripravené zaujímavé súťaže a atrakcie, divadelný rebriniak predstavenie Janko Hraško, škola žonglovania, nafukovací hrad, sladký raj a nebude chýbať prekvapenie […]
13.05.2017

FARMÁRSKE TRHY UŽ AJ VO VRAKUNI

Obnova tradície farmárskych trhov so slovenskými produktmi prvý krát vo Vrakuni! Chcete si vychutnať pravú a jedinečnú chuť potravín? Radi vyskúšate miestne, regionálne výrobky? Chcete tradičné slovenské potraviny výživnejšie? Ak ste na všetky otázky odpovedali áno, tak práve pre Vás sme zorganizovali Farmárske trhy vo Vrakuni. Mestská časť Bratislava-Vrakuňa nadviazala spoluprácu so spoločnosťou Farmárske trhy […]
11.05.2017

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

Stavba:  Skladové priestory so služobným bytom Stavebnik:  Marian Adamovič, Vilová 13, 851 01 Bratislava Miesto st.:  parc. č. 2491 a 2492, Bratislava k.ú. Vrakuňa celý dokument
11.05.2017

Dražba Bratislava-Vrakuňa LV č. 5083

Predmet dražby: nehnuteľnosti zapísané na Liste vlastníctva č. 5083 Začiatok dražby: dňa 02.06.2017 o 11:30 hod. v priestoroch Exekútorského úradu súdneho exekútora: JUDr. Micha la Birková so sídlom Lazovná 20, Banská Bystrica.   celý dokument
11.05.2017

Oznámenia o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky - Eduard Baumann , rok narodenia 1979 Oznámenie o uložení zásielky - Daniel Kučera, rok narodenia 1964 Oznámenie o uložení zásielky - Juraj Horján, rok narodenia 1975 Oznámenie o uložení zásielky - Ján Rigo, rok narodenia 1963 Oznámenie o uložení zásielky - Peter Husák, rok narodenia 1981 Oznámenie o uložení zásielky - Pavol Čížek, rok narodenia 1975 […]
09.05.2017

Oznámenie o opakovanej dražbe – Bučinová 2, byt č.13

Predmet dražby: Byt č. 13 na 1.poschodí, Bučinová ulica č. 2 v Bratislave, spoluvlastnícky podiel k spoločným častiam a zariadeniam bytového domu Miesto konania dražby: Notársky úrad, JUDr. Ludmila Joanidisová, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava Dátum a čas konania dražby: 17. mája 2017 o 10:00 Navrhovateľ: Záložný veriteľ - Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Bučinová 2 […]
03.05.2017

Výzva na odstránenie starého vozidla – Dacia Logan

Výzva na odstránenie starého vozidla - Dacia Logan