Author Archives: admin

24 Apr
0

Oznámenie o začatí územného konania – OK Goldbeck Dvojkrížna 9 BA

Oznámenie  č. Oz/1995/10091/2016/SÚ/JF (106/418/2017/SÚ/JF ) zo dňa 18.04.2017, o začatí územného konania.   stavba : „OK Goldbeck Dvojkrížna 9 BA“, Slatinská ulica, Žitavská ulica a Dvojkrížna ulica, Bratislava parcely č.: 3551/12, 3551/34, 3554/2, 3554/3, 3601, 3610/8, 3610/9, 3670/8, 3670/9, 3670/1, 3668/3, 3667/1 ...

Read More
24 Apr
0

Oznámenia o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky – Martin Bobot, rok narodenia 1987 Oznámenie o uložení zásielky – Monika Malíková, rok narodenia 1973

Read More
21 Apr
0

Oznámenie o uložení zásielky – Marek Sekanina, samostatne zárobkovo činná osoba

Oznámenie o uložení zásielky – Marek Sekanina, samostatne zárobkovo činná osoba

Read More
20 Apr
0

Oznámenia o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky – Jana Rigová, rok narodenia 1982 Oznámenie o uložení zásielky – Rastislav Bončo, rok narodenia 1991 Oznámenie o uložení zásielky – Denis Rustemi, rok narodenia 1982

Read More
DSC_0137
19 Apr
0

„One man show“ Ocko vo Vrakuni

Read More
18 Apr
0

Oznámenia o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky – Ján Rigo, rok narodenia 1973 Oznámenie o uložení zásielky – Zdeno Fulmek, rok narodenia 1971

Read More
13 Apr
0

Vyhlásenie zámeru na predaj časti pozemku

Vyhlásenie zámeru na predaj časti pozemku o výmere 20 m2 na Arménskej ul. ako prípad hodný osobitného zreteľa

Read More
13 Apr
0

Návrh na predĺženie doby nájmu časti protihlukového múru

Návrh na predĺženie doby nájmu časti protihlukového múru, umiestneného na pozemku parc. č. 1225/1, k. ú. Vrakuňa na existujúce  reklamné zariadenia,  na dobu určitú v trvaní 5 rokov,  ako prípad  hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)  zák.  ...

Read More
oprava_cesty
13 Apr
0

Majerská a Poľnohospodárska ulica v rekonštrukcií

Milí občania, chceme vás upozorniť, že od 11.4.2017 do 30.4.2017 prebehne obnova povrchu komunikácie na ulici Majerská a od 18.4.2017 do 5.5.2017 prebehne obnova povrchu komunikácie na Poľnohospodárskej ulici vo Vrakuni. Počas rekonštrukčných prác budú obmedzené podmienky prejazdu  na daných uliciach. ...

Read More
chrysler
13 Apr
0

Výzva na odstránenie vozidla

Upozornenie a výzva na odstránenie starého vozidla Chrysler na parkovisku Stavbárska 38.

Read More