07.02.2018

Pozývame Vás do divadla

07.02.2018

Oznam o uložení zásielok pre Ľubomír Šmída, Marko Dobora

Oznam o uložení zásielok od : 7.02.2018 – do 22.02.2018 dokument oznámenie pre : Ľubomír Šmída, rok narodenia 1959 dokument oznámenie pre : Marcel Polák, rok narodenia 1988 V zmysle §5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. občanovi, […]
07.02.2018

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomností: Daniel Kučera Naposledy sídlo/pobyt:.821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa Písomnosť č. 102611007/2017 zo dňa 19.12.2017 je uložená na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava v kancelárii č. 201
05.02.2018

Výrub 2 ks drevín- smreku a čerešne na pozemku parcelné č. 976/4

Mestská časť Bratislava– Vrakuňa ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. (ďalej len „zákona“) o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov o […]
05.02.2018

Oznam o uložení zásielok pre Peter Krošlák, Marcel Polák

Oznam o uložení zásielok od : 5.02.2018 – do 20.02.2018 dokument oznámenie pre : Peter Krošlák, rok narodenia 1967 dokument oznámenie pre : Marcel Polák, rok narodenia 1995 V zmysle §5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. občanovi, […]
29.12.2017

Dňa 29.12.2017 bude Matričný úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa otvorený do 11,00 hod

Dňa 29.12.2017 bude Matričný úrad  mestskej časti Bratislava-Vrakuňa otvorený do 11,00 hod.
28.12.2017

Oznam o uložení zásielok pre Ľubomír Trnovec, Ľubica Baceková, Rastislav Bončo, Renáta Halanová, MODERN CEM s.r.o.

Oznam o uložení zásielok od :  28.12.2017 – do 13.1.2018 dokument oznámenie pre: Ľubomír Trnovec 1963 dokument oznámenie pre: Ľubica Baceková 1949 dokument oznámenie pre: Rastislav Bončo 1991 dokument oznámenie pre: Renáta Halanová 1974 dokument oznámenie pre: MODERN CEM s.r.o.
27.12.2017

List Ministerstva životného prostredia magistrátu

List Ministerstva životného prostredia magistrátu  
27.12.2017

Oznam o uložení zásielok pre Ivan Ištok, Branisla Ďorď, Rastislav Bončo

Oznam o uložení zásielok od :  27.12.2017 – do 12.1.2018 dokument oznámenie pre : Ivan Ištok, rok narodenia 1963 dokument oznámenie pre : Branisla Ďorď, rok narodenia 1972 dokument oznámenie pre : Rastislav Bončo, rok narodenia 1991
22.12.2017

Oznam úradných hodín pokladne počas vianočných sviatkov

Počas vianočných sviatkov bude pokladňa Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa otvorená dňa 27.12.2017 v čase od 7,30 do 17,00 hod. /V dňoch 28. a 29.12.2017 bude pokladňa zatvorená./
23.10.2017

Oznámenie o začatí výrubov, konanie

Začatie správneho konania: 2211/10177/2017/RRŽP/JO podľa § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti žiadateľa o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín- hrab a borovica na pozemku parcelné č. 1001/2 v k. ú. Vrakuňa z dôvodu ohrozovania rodinného domu, hrozí nebezpečenstvo poškodenia majetku prípadne zdravia ľudí pri silnom vetre. Začatie správneho konania: 2210/10037/2017/RRŽP/JO podľa § […]
28.09.2017

Verejná zbierka na pomoc ľuďom s onkologickým ochorením a pre ľudí zo sociálne slabších rodín

Dňa 1.10.2017 bude Občianske združenie CESTA NÁDEJE A ŽIVOTA vykonávať v čase od 8.00 h do 14.00 h v našej mestskej časti formou predaja predmetov verejnú zbierku. Verejná zbierka je určená na pomoc ľuďom s onkologickým ochorením a pre ľudí zo sociálne slabších rodín a je povolená Rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo: SVS-OVS2-2017/027938 zo […]
02.08.2017

Oznam o štatistickom zisťovaní VZPS

Vybrané domácnosti v našej mestskej časti navštívi pracovník Štatistického úradu SR a preukáže sa služobným preukazom.
02.08.2017

Oznam o uložení zásielok

Oznam o uložení zásielky Peter Chrťan Oznam o uložení zásielky Martin Gábriš Oznam o uložení zásielky Ján Rigó
02.08.2017

Meteorológovia vydali najvyššiu výstrahu

Jav: Vysoké teploty Stupeň: 3. stupeň Trvanie javu: 3.8.2017 od 15:00 do 17:00 Výstraha: V okrese Bratislava sa OJEDINELE očakáva dosiahnutie maximálnej teploty vzduchu 38 °C. Vysoká teplota predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Výskyt uvedenej vysokej teploty vzduchu je v danej ročnej dobe a oblasti veľmi zriedkavý a pravdepodobnosť […]
02.08.2017

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby č. 168

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby č. 168 č. ÚR/1995/10092/2016/SÚ/JF-168, ktorým sa umiestňuje  stavba : káblová prípojka „OK Goldbeck Dvojkrížna 9 BA“, Slatinská ulica, Žitavská ulica a Dvojkrížna ulica, Bratislava, na parcelách č. 3551/12, 3551/34, 3554/2, 3554/3, 3601, 3610/8, 3610/9, 3670/8, 3670/9, 3670/1, 3668/3, 3667/1 a 3657, kat. územie Vrakuňa, navrhovateľ : Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 […]
31.07.2017

Otváracie hodiny počas horúčav 1.8. až 4.8.

31.07.2017

Oznámenie o začatí konania o určenie pásma ochrany pre verejný vodovod a kanalizáciu

Oznámenie o začatí konania o určenie pásma ochrany pre verejný vodovod a verejnú kanalizáciu verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania - Ráztočná ul.
31.07.2017

Výstrahy pre okres Bratislava

Popis výstrahy Jav: Vysoké teploty Stupeň: 2. stupeň Trvanie javu: 1.8.2017 od 15:00 do 18:00 Výstraha: V okrese Bratislava sa OJEDINELE očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 35 - 36 °C. Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Uvedená teplota vzduchu je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavá a […]
28.07.2017

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti pre anader, s.r.o.

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti pre adresáta anader, s.r.o. Písomnosť je uložená na Daňovom úrade
X