Odvolanie proti rozhodnutiu stavebného úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2056/8661/2018/7/SU/JG (160/2019) z 31. 5. 2019, Doplnenie konania

X