Prehľad imisnej situácie za máj 2019 od spoločnosti Slovnaft a.s.

X