Oznámenie o prerušení dodávky teplej úžitkovej vody ústredného kúrenia

V zmysle Zákona č.657/2004 Z. z. Vám oznamujeme, že z dôvodu plánovanej údržby bude v dńoch 3.7.2019 od 8:00 hod. do 4.7.2019 do 18,00 hodprerušená dodávka teplej úžitkovej vody a  ústredného kúrenia na vykurovacom okruhu Rajčianská. Dodávka môže byť obnovená aj skôr.

Ďakujeme za pochopenie.

Dodávka pre domy :

MŠ Bodvianská

Bodvianská 1-5, 13-15, 17-21, 7-11

Bodvianska 21A

Rajčianska 2-6, 8-12, 14, 16, 18, 20-22, 24-28

Toplianská 5-NP, 2-6, 14-16, 18-22, 24-26, 8-12, garáže

Toryská 2-6, 1-5, 13-17, 19-21, 22-26, 23-27, 28-30, 32-34, 7-11, 8-12

 

TERMMING, a. s.
Jarošova 1
831 03 Bratislava

T.: + 421 2 5831 6139
www.engie.sk

X