Program od 29.7. do 2.8.2019:

Pondelok

 • 7:45 – 9:00 – Príchod detí
 • 9:00 – 9:30 Hry na zoznámenie sa medzi sebou, prehliadka priestorov lodenice
 • 9:30 – Desiata
 • 10:00 – Základy vodáctva – kanoistiky
 • 12:00 – Obed
 • 13:00 – Ukážky prvej pomoci praktické hry
 • 14:00 – Plavba po zátoke
 • 15:30 –Olovrant
 • 16:00 – Kvíz + súťaže a hry v priestoroch lodenice
 • 16:30 –17:00 – Príchod rodičov

Utorok

 • 7:45 – 8:30 – Príchod detí
 • 8:30 – Spoznaj les – náučný hravý chodník
 • 9.15 – Desiata v lese
 • 10:00 Skúšanie rôznych plavidiel ( kajak, kanoe, pramica, a pod… )
 • 12:00 –Obed
 • 13:00 – Stavba základne
 • 14:30 – Kajakovanie
 • 15:30 – Olovrant
 • 16:00 – Kvíz + súťaže a hry v priestoroch lodenice
 • 16:30 – 17:00 – Príchod rodičov

Streda

 • 7:45 – 8:30 – Príchod detí
 • 8:30 – 10:30 Športové hry – táborová olympiáda (medzi tým desiata), Hravé kajakovanie
 • 12:00 – Obed
 • 13:00 – Učenie tajných šifier, Zakladanie rôznych typov ohňa
 • 14:00 – Vodácke hry a súťaže na zátoke
 • 15:30 – Olovrant, Kvíz + súťaže a hry v priestoroch lodenice
 • 16:30 -17:00 – Príchod rodičov

Štvrtok

 • 7:45 – 9:00 – Príchod detí
 • 9:15 – Desiata, Celodenný bádateľský splav po Dunaji
 • 12:00 – Obed (opekačka počas splavu)
 • 15:30 – Olovrant, Kvíz + súťaže a hry v priestoroch lodenice
 • 16:30 -17:00 – Príchod rodičov

Piatok

 • 7:45 – 9:00 – Príchod detí
 • 9:00 – 10:00 Športové hry a súťaže medzi tým desiata
 • 10:00 – Kanoistický triatlon
 • 12:00 – Obed
 • 13:00 Hľadanie pokladu
 • 15:30 – Olovrant
 • 16:00 – Slávnostné odovzdávanie vodáckych cien
 • 16:30 -17:00 – Príchod rodičov

 

V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok si usporiadateľ vyhradzuje právo na zmenu programu. Náhradný program bude adekvátny plánovanému.

Kontakt : Mgr. Monika Kebísková Tel.č.: +421 910 953 832

Program v PDF

 

X