Upovedomenie o podaní protestu prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava proti opatreniu Okresného úradu Bratislava , Stavba: Obytný celok Vrakuňa-Horné Diely, Malý Dunaj II, navrhovateľ: spoločnosť PINEA Park s.r.o., Píniová, Bratislava

X