Oprava zrejmej nesprávnosti v rozhodnutí č.j.SU-1486/1511/2018-2019/Šin. zo dňa 22.05.2019

X