Vážení občania, kosenie na pozemkoch v časti Dolné hony bude prebiehať od 15.6.2019. Oznámil nám tak  Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, ktorý je správcom a vlastníkom daných pozemkov.

X