Oznámenie o začatí územného konania, KR železničného mosta v km 7,892, Bratislava Nové Mesto-Dunajská Streda (Zelený most)

Oznámenie o začatí územného konania:

Stavba: „ KR železničného mosta v km 7,892, Bratislava Nové Mesto-Dunajská Streda (Zelený most)“

Stavebník:  Železnice slovenskej republiky Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Miesto st.:   v medzistaničnom úseku Ba Nové Mesto-Podunajske Biskupice, na trati Komárno Ba-Nové Mesto, kat. úz. Vrakuňa, Bratislava

celý dokument

X