Náhradníci do okrskových komisií pre voľby do Európskeho parlamentu 2019

Vážení občania,

mestská časť Bratislava-Vrakuňa hľadá náhradníkov do okrskových volebných komisií pre voľby do Európskeho parlamentu 2019, ktoré sa uskutočnia dňa 25.5.2019 (sobota) v čase od 7:00 hod. – 22:00 hod.  Odmena za členstvo je 41,02 €. Zabezpečená je celodenná strava, prípadne stravné lístky v hodnote 10€. Žiadame záujemcov vo veku od 18-60 rokov, aby sa prihlásili do 13.5.2019 na telefónnom čísle 02 40 20 48 06; 0948 969 444  prípadne podatelna@vrakuna.sk.

X