Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy tepla nám oznámil, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy a v ich ochrannom pásme, bude dňa 2.5.2019 v čase od 8:30 – 15:00 prerušená distribúcia elektriny. Z vyššie uvedeného dôvodu bude materská škola Šíravská v tomto termíne, t. j. dňa 2.5.2019 ZATVORENÁ.

X