Stavebné úpravy v byte panelového bytového domu, parc. č. 491/1-5, kat. územie Vrakuňa, rozhodnutie, stavebné povolenie

 

Rozhodnutie, stavebné povolenie:

Stavba: „ Stavebné úpravy v byte panelového bytového domu “

Stavebník:  Ing. Miroslav Halička a Mgr. Dominika Haličková, Poľnohospodárska 26, 821 07 Bratislava

Miesto st.:   Bratislava, Poľnohospodárska 26, k.ú. Vrakuňa, parc. č. 491/1-5

celý dokument

X