Stavebné úpravy v byte na prízemí bytového domu na Čiližskej 32 v Bratislave, rozhodnutie, stavebné povolenie

Rozhodnutie – stavebné povolenie:

Stavba: „ Stavebné úpravy v byte na prízemí bytového domu na Čiližskej ul. č. 32 v Bratislave “

Stavebník:  Ing. Zeno Kapišinský, CSc, Čiližská 32, 821 07 Bratislava

Miesto st.:   Bratislava, Čiližská 32,34, k.ú. Vrakuňa, parc. č. 3576, 3577

celý dokument

X