Oznámenie o začatí konania o povolení obnovy územného konania ukončeného územným rozhodnutím č. 1630/6409/2017/SU/Go-170 z 21. 8. 2017

X