Rozhodnutie OÚ Bratislava,OSŽP- odd.ŠVS č.OU-BA-OSZP2-2019/011507/1-DOK zo dňa 11.03.2019 o povolení skúšobnej prevádzky

Rozhodnutie OÚ Bratislava, OSŽP- odd.ŠVS č.OU-BA-OSZP2-2019/011507/1-DOK zo dňa 11.03.2019 o povolení skúšobnej prevádzky

Stavba: Odkanalizovanie obcí Most pri Bratislave a Malinovo do ÚČOV Bratislava -Vrakuňa, Výtlačné potrubie z ČS Most pri Bratislave do ÚČOV Bratislava- Vrakuňa“

celý dokument

X