Oznámenie o opakovanej dražbe bytu č.23 na Stavbárskej ul. č.2, od Dražobná spoločnosť, a.s.

X