Zápis žiakov do základných škôl na školský rok 2019/2020 sa uskutoční 12.04.2019 piatok od 14,30 hod.  – 18,00 hod. a 13.04.2019 sobota od 08,00 hod.  – 12,00 hod.

 

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2019/2020 sa budú prijímať v materských školách od 08.04. – 11.04.2019 od 08,00 h – 11,00 h, dňa 09.04.2019 od 13,00 h – 15,00 h. Len v priestoroch MŠ Kaméliová 10, Bratislava a MŠ Kríková 20, Bratislava.

Žiadame rodičov, aby prišli podať žiadosť spolu s deťmi. Prosíme, aby ste použili aktuálnu žiadosť, ktorá je uverejnená na http://www.mskameliova.sk/   ,   http://www.mskrikova.sk

X