Začiatkom marca sme po troch mesiacoch úspešne dokončili práce na vybudovaní novej oddychovej zóny spolu s mólom na brehu Malého Dunaja.

Oddychová zóna je súčasťou Malodunajskej cyklotrasy, ktorá vedie našou Vrakuňou. Slúžiť bude predovšetkým pre vodákov, ktorí vo Vrakuni začínajú svoje plavby po Malom Dunaji, ale aj ako chill out zóna pre mládež a rodiny. V budúcom roku plánujeme pozdĺž toku vybudovať cyklochodník a pešiu promenádu vedúcu cez paneláreň až po koniec Vrakune. Celý priestor v tomto úseku sa vyčistí od náletových krov a drevín a tok Malého Dunaja konečne otvoríme pre rekreáciu, oddych, rybolov a prechádzky.

Oddychová zóna s mólom je len jednou časťou v rámci schváleného projektu DANUBE BIKE & BOAT“, na ktorý sme získali finančné zdroje z programu cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou a Maďarskou republikou INTERREG V-A SK HU. Tento rok v rámci projektu ešte vybudujeme nový cyklochodník v úseku od Ihličnatej ulice po letisko.

Naším zámerom je pozdĺž toku Malého Dunaja vybudovať pešiu promenádu spolu s cyklochodníkom, tak aby tento priestor slúžil na aktívny oddych a spojil vodu s ľuďmi. V konečnom dôsledku spojíme Vrakuňu po vode a cyklotrasách s okolitými občanmi.

Viac informácií o projekte:

http://www.vrakuna.sk/danube-bike-boat

www.skhu.eu

http://www.region-bsk.sk/projekt-danube-bike-boat.aspx

 

 

X