Marec je mesiacom, kedy našu knižnicu navštevujú deti z našich vrakunských materských škôl na informačnú výchovu. Mnohé z nich sú v knižnici prvýkrát a pohľad na regály plné farebných kníh ich doslova fascinuje. Pracovníčky knižnice ich pútavou rozprávkovou formou poučia o ochrane kníh, naučia ich správne listovať v knihách, ako chrániť knihy pred poškodením a na záver sa deti dozvedia, ako sa stať malých čitateľom, aby si všetky tieto „papierové poklady“ mohli doma prečítať.

Okrem exkurzií v knižnici sa v marci robia aj viaceré akcie. Štvrtky sú vyhradené pre družinárov zo Základnej školy Rajčianska, ktorí tu majú svoj čitateľský klub.

V rámci celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc sme umožnili našim zábudlivým čitateľom vrátiť knihy po uplynutí výpožičnej lehoty bez upomienkového poplatku.

Tento rok sme prvýkrát pripravili Deň otvorených dverí. Naši zvedaví Vrakunčania mohli navštíviť 11. marca našu knižnicu počas celého dňa a sledovať celodennú prácu knihovníka v knižnici. Boli oboznámení s akvizíciou, katalogizáciou, ochranou kníh, vypracovaním rešerší, o podávaní faktografických informácií, štatistikách, pravidlách zakladania kníh a o všetkých prácach, ktoré sú spojené s výpožičných procesom.

Pre žiakov základných škôl sme pripravili stretnutie so skautmi. Prídu  nám porozprávať o skautingu, jeho cieľoch a vysvetlia deťom, ako je táto organizácia spätá s prírodou a jej ochranou.

Viacerí z nás už mali možnosť vidieť vo Vrakuni nevidiaceho Juraja Prágera s jeho vodiacim psom. Aby sme sa niečo dozvedeli o jeho živote, o prekonávaní bariér nielen v osobnom, ale aj jeho športovom živote, zavolali sme si ho k nám na besedu 21. marca. Nielen on bude hlavným aktérom, ale aj jeho vodiaci pes – čierny labrador.

Koniec marca je vyhradený pre kultúru – plánujeme besedu so spisovateľkou kníh pre deti – Máriou Lazárovou, autorkou viacerých úspešných a ocenených kníh.

Veríme, že našimi aktivitami oslovíme viacerých Vrakunčanov a navštívia našu knižnicu nielen počas marca – Mesiaca knihy.

X