Oznámenie o začatí územného konania – „Úprava pásma hygienickej ochrany UČOV Vrakuňa“

Oznámenie o začatí územného konania – „Úprava pásma hygienickej ochrany UČOV Vrakuňa“

Navrhovateľ: Malý Dunaj Development, j.s.a., Mlynské Nivy 16, Bratislava

celý dokument

X