Rozhodnutie – Stavebné povolenie – Rodinný dom, Bratislava, parc. č. 2358/1, kat. územie Vrakuňa

Rozhodnutie – stavebné povolenie: Rodinný dom, Bratislava, parc. č. 2358/1, kat. územie Vrakuňa

Stavba: „Rodinný dom“

Stavebník: Ing. Karin Audy (rod. Šutiaková), Sibírska 47, 831 02 Bratislava

Miesto st.: Bratislava, Rascová, k.ú. Vrakuňa, parc. č. 2358/1

celý dokument

X