Občiansky rozpočet umožňuje obyvateľom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa navrhovať a spolurozhodovať o využití časti prostriedkov z rozpočtu mesta. Cieľom Občianskeho rozpočtu je vytvoriť pre obyvateľov mestskej časti priestor spolupodieľať sa na rozvoji mesta, zlepšiť napĺňanie potrieb a priorít obyvateľov, vťahovať ich do verejného života a diania, modernizovať správu vecí verejných, zvýšiť efektívnosť, legitímnosť, kredibilitu a transparentnosť verejného rozhodovania a obmedziť neželané javy ako klientelizmus a korupciu.

 

HARMONOGRAM OBČIANSKÉHO ROZPOČTU 2019

Por.č.AktivitaTermín plnenia
1.Zbieranie podnetov – obyvatelia uvedú kategóriu (oblasť) podpory,
s finančným limitom 3000 EUR na jeden projekt
do 15.02.2019
2.Uzávierka návrhov15.02.2019
3.Vyhodnotenie podnetov (realizuje mestská časť, vyradia sa návrhy nad finančné možnosti mestskej časti, mimo kompetencie mestskej časti, časovo nezrealizovateľné návrhy a pod.)16.02.2019 – 28.02.2019
4.Technická príprava na hlasovanie01.03.2019 – 07.03.2019
5.Hlasovanie – elektronicky alebo písomne08.03.2019 – 15.04.2019
6.Vyhodnotenie hlasovania16.04.2019 – 30.04.2019
6.Realizácia projektov01.05.2019 – 31.08.2019

Všetky bližšie informácie nájdete v dokumente.
Pravidlá Občianskeho rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 2019

X