Oznam o vykonaní ankety k medzinárodnému výskumu „Politické postoje“

X