Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti – priestor na Rajeckej

Predmet dražby: Priestor na prízemí v budove na Rajeckej ulici

Dňa: 23. Januára 2019 o 14:00

Miesto: Exekútorský úrad Michalovce, Ľ.Štúra 12, Michalovce

 

celý dokument

X