V roku 2018 prišiel Bratislavský samosprávny kraj s možnosťou participácie svojich občanov na rozhodovaní o verejnom živote. Formou spolurozhodovania o efektívnom využití časti finančných prostriedkov – prostredníctvom poskytovania dotácií z participatívneho rozpočtu mohli obyvatelia BSK podporiť malé komunitné projekty. BSK vyčlenilo pre túto časť rozpočtu 250 000 €, pričom maximálna výška dotácie na jeden projekt je stanovená na 5 000 €.

Mestská časť Bratislava – Vrakuňa podala žiadosť o  projekt  na vybudovanie hernej zostavy z agátového dreva v našom Lesoparku.

Počas letných prázdnin sa mohli zapojiť obyvatelia kraja do hlasovania. Výsledkom hlasovania bola dotácia v hodnote 5000,- Eur pre našu mestskú časť na vybudovanie hernej zostavy. A dnes už môžu túto originálnu preliezku využívať naše deti.

X