Oznam o prerušení dodávky tepla na ÚK a TÚV, dňa 20.12.2018

Oznamujeme Vám, že z dôvodu plánovaného odstavenia elektriny zo strany ELGAS, s.r.o., pre odberné miesto výhrevňa Železničná 1 , spoločnosť Termming, a.s. PRERUŠÍ dodávku tepla na ÚK a TÚV dňa 20.12.2018 v čase od 8:30 do 13:30 hod.

Dodávka tepla na ÚK a prípravu TÚV bude prerušená v bytových domoch v našej správe :

Bučinová 2-4, 10-14
Čiernovodská 4, 6
Jedľová 1-5
Kríková 3P-7, 4L-14
Poľnohospodárska 27A,B,C, 49-51
Rajecká 5-7, 9-11, 13-15, 16-20, 22-26, 28-32, 34-38L, 38P-40
Stavbárska 2-4, 44-54
Vŕbová 2-6

V prípade rýchleho postupu prác môže byť čas odstávky skrátený

 

celý dokument

X