Upozornenie a výzva na odstránenie starého vozidla – Chevrolet, Majerská 52

X