Prepojenie bytov, Píniová 15, 17, stavebné povolenie

Rozhodnutie – stavebné povolenie:

Stavba: Prepojenie bytov

Stavebník: Petra Fenclová, Píniová 15, 821 06 Bratislava, Ing. Peter Fencl, Klemensova 6, 811 09 Bratislava

Miesto st.: Píniová 15,17, Bratislava k.ú. Vrakuňa

celý dokument

X