Cena vstupenky: 9 eur

Predpredaj vstupeniek je v pokladni Miestneho úradu na Šíravskej ulici 7 a hodinu pred podujatím

Počet vstupeniek je obmedzený

X