Spoločnosť Slovnaft zaznamenala otázky občanov ohľadne zvýšeného zápachu. V tejto súvislosti by sme vás radi informovali, že chod výrobných jednotiek v Slovnafte bol ustálený, v rafinérii neprebiehali žiadne plánované ani mimoriadne činnosti, ktoré by spôsobili zvýšenú mieru zápachu. Zvýšené vnímanie miery zápachu pripisujeme aktuálnym horším rozptylovým podmienkam, nízkej oblačnosti a miernemu západnému vetru.

Imisné monitorovacie stanice v okolí areálu Vlčie hrdlo nepreukázali prekročenie limitných hodnôt znečisťujúcich látok v ovzduší ani zvýšené hodnoty uhľovodíkov v ovzduší. Spoločnosť Slovnaft sa ospravedlňuje obyvateľov žijúcim v jej okolí za zníženie komfortu.

S pozdravom,

LADISLAV PROCHÁZKA
Internal and External Communication Team Leader
Corporate and Marketing Communications

X