Dnes, 22.10. 2018 začne oprava zástavky MHD Majerská v smere do mesta

Oznamujeme Vám, že dnes, t.j.  22.10.2018  sa začína opravovať  zastávka  MHD Majerská  na Hradskej  ulici v smere do mesta . Celková opravovaná plocha zastávky  je cca 150 m2. Oprava spočíva vo výmene poškodeného dláždeného povrchu  za kryt betónový.  Premávka bude počas realizácie prác usmernená prenosným dopravným značením v zmysle odsúhlaseného a schváleného POD. Predpokladané ukončenie prác v zmysle povolení  je v termíne  do 4.11.2018.  Zastávka bude obnovená po ukončení procesu  zretia betónu.

Ospravedlňujeme sa za vzniknuté problémy a žiadame vodičov o trpezlivosť a dodržiavanie dočasného dopravného značenia počas prác. Ďakujeme.

X