Postúpenie odvolania Jozefa Gregora na OÚ Ba, OVaBP

list č. 1751/6669/2018/4/SU/Go zo dńa 10. 9. 2018

„Odvolanie proti rozhodnutiu stavebného úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1632/8462/2016/SU/Go-176 (53/334/2017/SU/Go-176; 2/1062/2018/SU/Go-176) z 21. 5. 2018, postúpenie podania a súvisiaceho spisového materiálu“

celý dokument

X