Prerušenie kolaudačného konania – Odkanalizovanie obcí Most pri Bratislave a Malinovo do ÚČOV Bratislava-Vrakuňa

Od: Okresný úrad Bratislava, Tomášiková 46, 832 05 Bratislava 3.

Vec: Verejné vyhláška, Rozhodnutie – prerušenie kolaudačného konania stavby „ Odkanalizovanie obcí Most pri Bratislave a Malinovo do ÚČOV Bratislava-Vrakuňa“.

celý dokument

X