Obsah odvolaní podaných proti rozhodnutiu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, č. SP/151/546/2018/SÚ/JF-54 zo dňa 27.06.2018

X