Rozhodnutie zo dňa 30.07.2018, povolenie zmeny v užívaní dočasných stavieb na stavby trvalé.

X